Reklama

Aspekty

Różaniec w Żaganiu

Bardzo ciekawa inicjatywa zrodziła się we wspólnocie Żywego Różańca w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

[ TEMATY ]

różaniec

Żagań

Archiwum ks. Kamila Obały

Na zdjęciu ks. Kamil Obała

Na zdjęciu ks. Kamil Obała

"W związku ze zbliżającą się I niedzielą miesiąca, w którą tradycyjnie przeżywaliśmy zmianę tajemnic różańcowych, jako Wasz opiekun postanowiłem zwrócić się do Was za pomocą listu" - w taki sposób ks. Kamil Obała rozpoczął list, który skierował do członków Żywego Różańca. W tych dniach list trafia do wszystkich osób należących do Wspólnoty Żywego Różańca w parafii.

Poniżej prezentujemy treść listu

Reklama

Droga Wspólnoto Żywego Różańca przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu!

"My ludzie wiary wiemy doskonale, że jeżeli przyjdzie ocalenie i ustanie pandemia to przyjdzie od Boga przez Maryję, oraz przez naszą wolę nawracania się i przez wierność codziennej modlitwie różańcowej. Trzeba nam zrobić wszystko co od nas zależy, by w myśl założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot, „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”, gdyż od niej oczekujemy obfitej pomocy w obecnej epidemii i w rozszerzaniu Królestwa Chrystusowego. W związku ze zbliżającą się I niedzielą miesiąca, w którą tradycyjnie przeżywaliśmy zmianę tajemnic różańcowych, jako Wasz opiekun postanowiłem zwrócić się do Was za pomocą listu! Przytoczyłem na wstępie słowa ks. Jacka Gancara, Moderatora Krajowego Żywego Różańca. Dobrze o tym wiemy, jak wielką rolę w życiu człowieka wierzącego pełni Maryja – Matka. Jest Ona jeszcze bliższa wszystkim, którzy należą do Wspólnoty Żywego Różańca i obrali Ją za swoją Orędowniczkę u Boga. „Ona jako Matka Kościoła przybywa ciągle do Chrystusowego Kościoła - jak pisze kardynał Józef Glemp - przybywa wszędzie tam, gdzie są jej dzieci, gdzie jest lud wierny. To Ona wybiera sobie szczególne miejsca, a czyni to w sposób sobie właściwy i niepowtarzalny, w każdym miejscu na inny sposób”.

Maryja - Matka uczy nas, jak mamy się wpatrywać i odnajdywać Jezusa - Syna, jak mamy zawierzać Jemu całe nasz życie, jego troski i problemy, których pewnie w tym czasie nie brakuje. Codzienność, którą przeżywamy w czasie domowej kwarantanny, w czterech ścianach swojego domu; często przepełniona niepewnością o jutro bądź lękiem czy strachem przed chorobą, troską o najbliższych jest zapewne niełatwa dla nas wszystkich. Dom, który w tym czasie stał się dla nas bastionem waliki z chorobą, niewątpliwie jest dla Was teraz domowym kościołem, w którym jak chlebem pachnie modlitwą. Zapewne to Wasze w tym czasie „domowe sanktuarium modlitwy” – jak mówił arcybiskup Józef Michalik jest – „świadectwem wiary, żywej wiary przez dialog strapionych, proszących lub też dziękujących ludzi oraz odpowiadającego im Boga.

Reklama

Ten dialog wiary jest tym ciekawszy, że wpisane jest weń pośrednictwo Maryi - Matki będącej człowiekiem najbliższym Bożemu Synowi”. Widok pustych ławek w kościele i brak Waszych twarzy trwających w kościele na modlitwie napawa nas tęsknotą i smutkiem; ale wiemy że jest to szczególny czas dla nas wszystkich.

Miejcież tę świadomość, że każdego dnia o godz. 20:30 jako Wasi kapłani, gromadzimy się w plebanijnej kaplicy, by przez modlitwę różańcową polecać Was i Waszych bliskich, jak również przez pokorne orędownictwo Maryi zanosimy prośbę o ustanie epidemii na całym świecie.

Maryja jako Matka Kościoła uczy nas serca pokornego na wzór swojego serca całkowicie oddanego Bogu! Ona uczy nas miłości i wiary prowadzącej do pełnego zaufania Bogu. To właśnie Ona jest dla nas najpewniejszą Orędowniczką u Boga. Jest Pośredniczką łask, a także pozwala nam odnaleźć w naszym życiu Jezusa i mimo obecnie panującego zgiełku nie zagubić Go w swoim życiu!

Rozpoczynamy miesiąc maj – jakże piękny czas kiedy wszystko budzi się do życia, tym bardziej piękny dla nas Polaków, ponieważ w naszej polskiej tradycji miesiąc ten poświęcony jest Matce Pięknej Miłości – Maryi!

Intencją modlitwy Ojca Świętego na maj jest: aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Do tej intencji dodajcie wszystko to co nosicie w swoim sercu, oddając Matce Bożej wszystkie lęki, niepewności, zmartwienia, prosząc o ustanie epidemii w świecie, jak również wszystko to co dobre i radosne!

Dziękuję Wam Drodzy Bracia i Siostry za Waszą codzienną gorliwą modlitwę na paciorkach różańca. Proszę Was z całego serca nie ustawajcie w modlitwie! Święty Jan Paweł II, mówił, że: „Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości; prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy ludzi. Tam gdzie się modli tam się decyduje. Nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego świata”.

Trwając w czasie Paschalnej radości w I niedzielę miesiąca maja, rozważcie Tajemnicę Chwalebną - Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeśli to możliwe, uprzejmie Was proszę, byśmy w tym dniu o godzinie 9:00 tam gdzie będziemy wspólnie uklęknęli do modlitwy dziesiątką Różańca Świętego.

Poniżej dołączam teks rozważania I Tajemnicy Chwalebnej Różańca Świętego: Chrystus powstał z martwych. Żyjemy tą tajemnicą wiary codziennie, kiedy podnosimy się z naszych upadków. Kiedy mimo wszystko dźwigamy się, aby się nie poddać i żyć nadzieją. Kiedy zło zwyciężamy dobrem. Kiedy miłością zwyciężamy nienawiść. W przemijającym kształcie doczesności budujemy wieczne trwanie w miłości przy Chrystusie. Módlmy się o zwycięstwo życia nad śmiercią w każdym z nas na co dzień. Umocnij, Panie, moje kroki na Twoich ścieżkach, abym nigdy z nich nie zszedł, ale wiernie trwał przy Tobie.

„Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle”! Nich pusty grób będzie dla Was wszystkich znakiem wiary, nadziei i miłości. Korzystając z okazji pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia od pozostałych Kapłanów pracujących w Naszej Parafii.

Z darem modlitwy Wasz opiekun - ks. Kamil Obała

Na zdjęciu ks. Kamil Obała

Zdjęcie: Archiwum ks. Kamila Obały

2020-04-25 17:50

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Franciszek zachęcił Polaków do pielęgnowania modlitwy różańcowej

2020-09-30 10:45

[ TEMATY ]

różaniec

papież Franciszek

Karol Porwich

„Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi modlitwy różańcowej w waszych wspólnotach, a szczególnie w rodzinach” - powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Oto słowa Ojca Świętego:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w miesiąc październik, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi modlitwy różańcowej w waszych wspólnotach, a szczególnie w rodzinach. Rozważając każdego dnia tajemnice życia Maryi w świetle zbawczego dzieła Jej Syna, pozwólcie Jej uczestniczyć w waszych radościach, w waszych troskach i w chwilach szczęścia. Niech przez Jej ręce Bóg wam błogosławi!

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W minionych tygodniach wspólnie zastanawialiśmy się, w świetle Ewangelii, jak uzdrowić świat cierpiący na chorobę, którą uwydatniła i podkreśliła pandemia. Przemierzyliśmy drogi godności, solidarności i pomocniczości, które są niezbędnymi sposobami promowania ludzkiej godności i dobra wspólnego. Jako uczniowie Jezusa postanowiliśmy iść Jego śladami, podejmując opcję na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i rewidując sposób korzystania z dóbr. Pośród trapiącej nas pandemii zgłębialiśmy zasady nauki społecznej Kościoła, pozwalając kierować się wiarą, nadzieją i miłością.

Pragniemy nadal iść razem, „patrząc na Jezusa” (Hbr 12,2), który zbawia i uzdrawia świat. Jezus, który odnawia i dokonuje pojednania wszelkiego stworzenia (por. 2 Kor 5, 17; Kol 1, 19-20), daje nam dary potrzebne do tego, by kochać i uzdrawiać tak, jak On potrafił to czynić (por. Łk 10, 1-9; J 15, 9-17), by otoczyć troską wszystkich, niezależnie od rasy, języka czy narodu. Możemy odrodzić społeczeństwo i nie powracać do tak zwanej „normalności” – tej normalności, która była chora na niesprawiedliwość, nierówności i degradację środowiska. Normalnością, do której jesteśmy powołani, jest królestwo Boże, gdzie „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11, 5). Dlatego, aby wyjść z pandemii, musimy znaleźć lekarstwo nie tylko na koronawirusa, ale także na wielkie wirusy ludzkie i społeczno-ekonomiczne.

Zawierzmy ten proces uzdrowienia opiece Dziewicy Maryi. Niech Ta, która nosiła w swoim łonie Jezusa, pomaga nam być ufnymi. Ożywieni Duchem Świętym, będziemy mogli pracować razem dla królestwa, które Chrystus rozpoczął na tym świecie: królestwa światłości pośród ciemności, sprawiedliwości pośród tak wielu zniewag, radości pośród tak wielu cierpień, uzdrowienia i zbawienia pośród chorób i śmierci.

CZYTAJ DALEJ

Prokuratura zażądała kary dożywocia dla zabójcy gen. Marka Papały

2020-09-29 13:36

[ TEMATY ]

sąd

PAP

Prokuratura zażądała przed warszawskim sądem okręgowym kary dożywotniego pozbawienia wolności dla Igora M., ps. Patyk, oskarżonego m.in. o zabójstwo b. szefa policji Marka Papały. Proces w tej sprawie skończył się we wtorek po blisko pięciu latach.

Według łódzkiej prokuratury M. (dawniej - Ł., jest on świadkiem koronnym od lat współpracującym z organami ścigania; był wcześniej karany) zastrzelił Papałę w trakcie próby kradzieży jego daewoo espero o wartości "co najmniej 31 tys. zł". Wraz z M. oskarżono sześć osób, którym zarzucono kradzieże w końcu lat 90. kilkudziesięciu samochodów osobowych. Trzem z nich zarzucono także usiłowanie dokonania rozboju wobec Papały.

Akt oskarżenia do stołecznego Sądu Okręgowego trafił w maju 2015 r. Ustalenia prokuratury oparte były na zeznaniach świadka koronnego Roberta P. - b. członka tej grupy przestępczej. Proces pierwotnie ruszył w październiku 2015 r.; w kwietniu 2016 r. - wobec choroby ławnika - musiał się zacząć od nowa.

We wtorek - po blisko pięciu latach - sędzia zamknął przewód sądowy. Mowy końcowe trwające ponad trzy godziny wygłosiła strona prokuratorska. Przed sądem wypowiedzieć się jeszcze muszą obrońcy oraz sami oskarżeni.

W swojej mowie prok. Jarosław Szubert przekonywał, że Igor M. działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia człowieka, nie mając jednak świadomości, że chodzi o funkcjonariusza policji, a tym bardziej b. szefa KGP. Zdaniem prokuratury nieścisłości w zeznaniach obciążającego go Roberta P. wynikają z upływu czasu i nie podważają jego wiarygodności. Według prokuratorów nie ma również żadnego dowodu, by P. rzucał oskarżenia z zemsty.

Za kilka zarzucanych mu czynów, wśród których jest zabicie Papały, prokuratura zażądała wobec Igora M. kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 27 tys. zł. Wobec pozostałych trzech oskarżonych zażądano kar po 15 lat więzienia, natomiast wobec trzech kolejnych - kar 7, 5 oraz 3 lat pozbawienia wolności. (PAP)

CZYTAJ DALEJ

Watykan: rozpoczyna się wizyta zespołu oceniającego Moneyval

2020-09-30 12:04

Ks. Tomasz Lubaś

W Watykanie rozpoczyna się dzisiaj wizyta zespołu oceniającego Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Wizyta ta odbywa się w ramach piątej rundy ewaluacyjnej, uzgodnionej w 2019 r., której podlegają wszystkie legislacje państw należących do Moneyval.

Watykański komunikat wyjaśnia, iż celem tej fazy oceny jest określenie skuteczności środków legislacyjnych i instytucjonalnych przyjętych przez jurysdykcje w ostatnich latach w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przypomniano, że obecna ocena Stolicy Apostolskiej jest regularną częścią procesu, który rozpoczął się w 2012 r.

Moneyval to komitet Rady Europy oceniający przestrzeganie przez państwa członkowskie międzynarodowych standardów finansowych. Inspektorzy pozostaną w Watykanie do 13 października i przedstawią czwarte sprawozdanie z przebiegu wizyty w Stolicy Apostolskiej. Miała się ona odbyć na wiosnę, ale została przełożona z powodu pandemii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję