niedziela.pl https://www.niedziela.pl/rss Wiadomości z portalu niedziela.pl https://niedziela.pl/images/logo.jpg niedziela.pl https://www.niedziela.pl W dramacie pandemii Jezus mówi: „Otwórz serce na moją miłość” Poczujcie się wezwani, by postawić na szali wasze życie. Nie bójcie się poświęcić go dla Boga i dla innych, zyskacie na tym! /artykul/51297/W-dramacie-pandemii-Jezus-mowi-%E2%80%9EOtworz 2020/04/05 19:12 Franciszek wzywa młodzież do udziału w przemianie świata Do wyrwania się z zamknięcia w kręgu świata wirtualnego i aktywnego udziału w przemianie świata wezwał Ojciec Święty młodych w orędziu na XXXV Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku będzie on obchodzony w Niedzielę Palmową 5 kwietnia w poszczególnych diecezjach całego świata. /artykul/51280/Franciszek-wzywa-mlodziez-do-udzialu-w 2020/04/05 19:12 Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Jezus, przybywając uroczyście do Jerozolimy, kończy swoje ostatnie „wstępowanie” do Miasta Świętego. „Wstępowanie” to biblijne określenie pielgrzymowania do świątyni jerozolimskiej. /artykul/147730/nd/Blogoslawiony-Ten-ktory-przychodzi-w-imie 2020/04/05 19:12 W nowej Niedzieli: Msza św. krok po kroku Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św. /artykul/147671/nd/W-nowej-Niedzieli-Msza-sw-krok-po-kroku 2020/04/05 19:12 Szefowa KE chwali Polaków za solidarność z Włochami W sobotnim numerze dziennika „Le Monde” przewodnicząca Komisji Europejskiej przyznaje, że UE została początkowo zdestabilizowana epidemią, ale obecnie wraca do siebie. Dodaje, że kluczem do uzdrowienia Europy jest solidarność, jak np. polskich lekarzy we Włoszech. /artykul/51275/Szefowa-KE-chwali-Polakow-za-solidarnosc 2020/04/05 19:12 Piosenka o nadziei Wielki Post a.d. 2020 jest wyjątkowy dla nas wszystkich. Podobnie, jak Chrystus, spędzamy ten czas "na pustyni". Z powodu epidemii koronawirusa zostaliśmy nagle odłączeni od tego, co było dla nas powszednie i oczywiste: spotkań z przyjaciółmi, uścisków, podania rąk oraz wspólnej eucharystii. /artykul/51295/Piosenka-o-nadziei 2020/04/05 19:12 Innowacyjna terapia u pacjentów z COVID-19 Terapia innowacyjna, której w Lublinie poddano trzech pacjentów z COVID-19, doprowadziła w drugiej dobie po podaniu leku do poprawy ich stanu klinicznego. Udało się zahamować postęp choroby i uniknąć podłączenia ich do respiratora – powiedział kierownik kliniki chorób zakaźnych szpitala w Lublinie dr hab. Krzysztof Tomasiewicz. /artykul/51257/Innowacyjna-terapia-u-pacjentow-z 2020/04/05 19:12 Pierwsza Dama zachęca dzieci do wysyłanie świątecznych kartek Agata Kornhauser-Duda w specjalnym nagraniu wideo zachęca dzieci do przygotowania świątecznych kartek wielkanocnych, sfotografowanie ich i przesłanie tym, którzy w czasie pandemii mogą być najbardziej osamotnieni. /artykul/51270/Pierwsza-Dama-zacheca-dzieci-do-wysylanie 2020/04/05 19:12 Gorzkie Żale z Prymasem Wyszyńskim – Wierny do końca #ODKUPIENI. W Niedzielę Męki Pańskiej dotarliśmy na szczyt Golgoty. Pod Krzyżem na którym umarł Zbawiciel świata widzimy najwierniejsze Mu osoby: Matkę Bolesną, św. Jana Ewangelistę i Marię Magdalenę. Wierni do końca. Poznając drogę życia i pasterskiej posługi Prymasa Stefana Wyszyńskiego, możemy powiedzieć bez żadnych wątpliwości, że i on pozostał wierny do końca! Do niego możemy odnieść słowa: przeszedł przez życie, dobrze czyniąc. /artykul/51291/Gorzkie-Zale-z-Prymasem-Wyszynskim-%E2%80%93 2020/04/05 19:12