Reklama

Myśl na tydzień - bp Grzegorz Kaszak

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

24.10.2023 – 30.10.2023
Świętość Jana Pawła II była obecna w całym jego życiu. Można ją było zauważyć zarówno w jego relacji do Pana Boga, jak też w jego stosunku do drugiego człowieka.

17.10.2023 – 23.10.2023
Kiedy człowiek będzie współpracował z Panem Bogiem, nieważne czy wykształcony czy nie, biedny czy bogaty, może dokonać wielkich rzeczy. Wymaga to jednak zaufania, pokory, modlitwy i życia sakramentalnego.

10.10.2023 – 16.10.2023
Wiktoria i Józef Ulmowie nie wahali się oddawać życia najpierw poprzez macierzyństwo i ojcostwo, przyjmując każde nowe życie, a następnie przez ofiarność wobec Żydów, w których widzieli bliźnich i dzieci jednego Boga.

3.10.2023 – 9.10.2023
Bóg stawia przed nami wzory świętych ludzi, jak św. Rita, która miała odwagę spotkać w życiu Pana, rozpoznać Jego obecność, uznać Jego wyższość, a nade wszystko miłość.

26.09.2023 – 2.10.2023
Bóg jest miłosierny, gdyż zawsze czeka na nawrócenie człowieka, a my, jako świadkowie Zmartwychwstałego, powinniśmy przyczyniać się do nawrócenia świata, do opamiętania tych, którzy przeczą prawdom wiary.

19.09.2023 – 25.09.2023
Miłość Boga i naszej matki Ojczyzny to zadanie dla każdego z nas. Nasz naród wielokrotnie doświadczał opieki Tej, która „wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas”. Ona jest tarczą obronną od zasadzek złego.

12.09.2023 – 18.09.2023
Chrystus umarł i zmartwychwstał. On zwyciężył wszelkie zło. Zanurzeni w jego miłości nie musimy się bać, ale z radością wypełniać swoje życiowe zadania.

5.09.2023 – 11.09.2023
Nie wiemy dokładnie, jak było w ogrodzie Eden, ale człowiek się zbuntował przeciwko Stwórcy. Efekt i konsekwencje tego buntu zawsze są dla człowieka złe. Warto pamiętać, że grzech niesie ze sobą nieszczęście.

15.08.2023 – 21.08.2023
Wakacje to czas upragnionego odpoczynku, wytchnienia od codziennych obowiązków i zadań. Wielu z nas wyruszy w drogę, aby odkrywać świat i podziwiać jego piękno. Wszystko jest darem Boga, dlatego powinniśmy nieustannie sławić Stwórcę.

8.08.2023 – 14.08.2023
Ufamy, że Maryja pomoże nam z głęboką wiarą patrzeć na wszystkie wydarzenia, które tworzą naszą codzienność. Bóg nigdy nie szczędzi swych łask tym, którzy proszą o nie za pośrednictwem Matki Jego Syna.

1.08.2023 – 7.08.2023
Bóg wzywa nas, abyśmy byli siewcami dobrego słowa i dobrą glebą, w której rozwija się ziarno dobra. Czas letniego wypoczynku nie zwalnia nas z widzenia wokół i czynienia tego, co dobre, szlachetne i prawe.

18.07.2023 – 24.07.2023
Nie bójcie się! – tak woła do nas Pan Jezus, kiedy stajemy wobec różnych zagrożeń, wobec ludzkiej nienawiści czy uprzedzenia, wobec wojny niedostatków, wobec nieoczekiwanych tragedii.

11.07.2023 – 17.07.2023
Wakacje to czas odpoczynku. W pięknie przyrody można odnaleźć piękno samego Boga, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje dla swej chwały i naszego zbawienia.

4.07.2023 – 10.07.2023
Tak jak kiedyś, pomimo przeciwności wybudowano Dom Pana poświęcony św. Florianowi, tak i teraz, pomimo przeciwności i różnych wyzwań, wspólnie odbudujmy kościół, który zawsze był widzialnym znakiem wiary.

27.06.2023 – 3.07.2023
Radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9, 7). Licząc na hojność ludzi dobrej woli, proszę o modlitwę i wsparcie materialne. Jako rodzina kapłańska i diecezjalna bądźmy solidarni z tymi, których dotknęła tragedia.

20.06.2023 – 26.06.2023
Bez Eucharystii nie istniałoby szczęście na ziemi. Kiedy przyjmujemy Komunię świętą, łączymy się z Chrystusem. Prostą drogą zmierzamy do nieba, a na tę wędrówkę otrzymujemy dar radości i szczęścia.

13.06.2023 – 19.06.2023
Męczennicy są wzorem do naśladowania w drodze do świętości. Po ludzku patrząc, człowiek wiele w życiu traci, ale zyskuje coś większego: szczęście nie do opisania, którym jest niebo.

6.06.2023 – 12.06.2023
W mocy Ducha Świętego realizowany jest zbawczy plan zbawienia, w którym każdy z nas ma swoją misję i zadanie, by z miłością głosić Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu.

30.05.2023 – 5.06.2023
Jesteśmy wdzięczni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za miłość, jaką do nas żywi i za to, że przychodzi do nas pod postacią chleba i wina.

23.05.2023 – 29.05.2023
Osoba św. Jana Pawła II wpisała się w historię Kościoła, naszej Ojczyzny i każdego z nas. Jego nauczanie potrzebuje odkrycia i zastosowania w życiu, aby nie tylko kochać Boga i bliźniego, ale iść sprawdzoną drogą do zbawienia.

16.05.2023 – 22.05.2023
Jak ważna jest modlitwa, wiedzą Ci, którzy bez niej nie wyobrażają sobie życia. Na modlitwie wiele można wyprosić i znaleźć.

9.05.2023 – 15.05.2023
Maryja, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas, wielokrotnie prosiła o odmawianie Różańca świętego. W nim nasza siła, obrona w trudnościach i tarcza ochronna przed złem.

2.05.2023 – 8.05.2023
Musimy, nie bacząc na zagrożenia, iść z Bożym Słowem wszędzie tam, gdzie szerzy się obojętność i gdzie wiara wielu naszych braci wystawiana jest na próbę.

25.04.2023 – 1.05.2023
Czyniąc dobro wobec każdego spotkanego człowieka głosimy Chrystusa Zmartwychwstałego, który do końca nas umiłował. On dla nas umarł, zmartwychwstał i żyje!

18.04.2023 – 24.04.2023
Zmartwychwstanie to najważniejsza tajemnica naszej wiary. Odkrywając ją, czynimy się świadkami żyjącego w nas Jezusa. On daje nam zbawienie.

11.04.2023 – 17.04.2023
Św. Jan Paweł II otwierał serca ludzi, zjednywał wiernych i dawał im nadzieję, dlatego że był autentycznym świadkiem Boga.

4.04.2023 – 10.04.2023
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! On jeden, który ma słowa życia wiecznego, uczy nas podążania drogą miłości, która „wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje”.

28.03.2023 – 3.04.2023
Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie jest tajemnicą naszej wiary. Jezus uczy nas, że przez krzyż idziemy do nieba.

21.03.2023 – 27.03.2023
Przyzywajmy orędownictwa naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, by otaczał opieką naszą diecezję sosnowiecką, a w niej każdego człowieka dobrej woli, aby nie ustał w drodze do nieba.

14.03.2023 – 20.03.2023
Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

7.03.2023 – 13.03.2023
Stojąca pod krzyżem Chrystusa Matka jest ostoją wszystkich trudzących się na gruncie ciężkiej pracy i podejmowania nowych wyzwań wiary.

28.02.2023 – 6.03.2023
Post, modlitwa i jałmużna to trzy filary Wielkiego Postu. Każdego dnia powinniśmy budować na nich drogę naszego chrześcijańskiego życia.

21.02.2023 – 27.02.2023
Cywilizacja miłości wymaga troski o życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Szczególnie bezbronni, słabi, chorzy i zagrożeni potrzebują obrony i wsparcia.

14.02.2023 – 20.02.2023
Służyć Bogu można na różne sposoby. Ważne jest, by postawa wypływała z głębi serca pełnego wiary i miłości. Pan Jezus pokornym i skruszonym w sercu łaskę daje.

7.02.2023 – 13.02.2023
Żadna rodzina nie żyje tylko dla siebie. Każda wspólnota rodzinna ma do wypełnienia najwyższej wagi zadania.

31.01.2023 – 6.02.2023
Pamiętając o przeszłości naszej ojczyzny warto wspomnieć tych, którzy oddali za nią swe życie i dla przyszłych pokoleń pozostają wymownym wzorem miłości Boga i człowieka.

24.01.2023 – 30.01.2023
Pamiętając o szlachetnych ideałach Solidarności, w duchu pogłębienia naszej wiary oraz troski o przyszłość Ojczyzny, zawierzmy wszystko Matce Bożej, która do Jezusa nas prowadzi.

17.01.2023 – 23.01.2023
Tylko Jezus może rozproszyć mroki naszego życia i miłością ubogacić każdą naszą decyzję i podejmowane decyzje. Niech nie zabraknie dla Niego miejsca w naszych sercach.

10.01.2023 – 16.01.2023
Dobrze przeżyć czas swego życia, to dawać świadectwo miłości. Jej wzorem jest Jezus Chrystus narodzony w Betlejem, który przyszedł, by zbawić cały świat.

3.01.2023 – 9.01.2023
Dziś potrzeba odważnych świadków wiary, którzy słowem i czynem będą ukazywać miłość Boga. Prośmy o nowe powołania do służby w Kościele.

27.12.2022 – 2.01.2023
Zawierzmy Nowonarodzonemu Panu naszą przyszłość. Niech pokój Chrystusowy zamieszka w każdej rodzinie i sercach wszystkich ludzi dobrej woli.

20.12.2022 – 26.12.2022
Radość z Bożego Narodzenia będzie większa, gdy otworzymy swe serca dla Jezusa. On napełni nas swym pokojem i nadzieją.

13.12.2022 – 19.12.2022
Maryja jako wierna Służebnica Pańska nie tylko uczy nas pokory, ale i zaufania Temu, który nas powołuje do świętości i obdarza łaską w doskonałym wypełnianiu misji prowadzącej do zbawienia.

6.12.2022 – 12.12.2022
Bóg przychodzi do nas w różny sposób. Naszym zadaniem, nie tylko w Adwencie, jest, by nie przeoczyć Jego przyjścia i pełnego miłosierdzia spojrzenia na każdego z nas i naszą codzienność.

29.11.2022 – 5.12.2022
Wiara to tarcza przeciw działaniu złego ducha. Za nią wielu oddało swoje życie w historii Kościoła i naszego narodu. Oby nie zabrakło w nas siły świadczenia, że „Bóg jest miłością”.

15.11.2022 – 21.11.2022
Promując patriotyzm i pamięć historyczną o losach naszej Ojczyzny w duchu wdzięczności Bogu i naszym ojcom, dziękujmy za dar niepodległej i wolnej Polski.

8.11.2022 – 14.11.2022
Siła św. Jana Pawła II pochodziła z modlitwy i kontaktu z Bogiem. On kiedyś sam powiedział: „Nie ma dobrego życia bez modlitwy”. Warto naśladować świętych w drodze do nieba.

1.11.2022 – 7.11.2022
Kult maryjny wśród Polaków odegrał ogromną rolę w walce o niepodległą Ojczyznę. I chociaż zmieniła się nasza Ojczyzna, to Maryja niezmiennie pozostała naszą tarczą i obroną.

25.10.2022 – 31.10.2022
Wspólna modlitwa pomaga przetrwać wszystko. Ona jest najlepszym lekarstwem na wszelkie trudności, problemy, choroby.

18.10.2022 – 24.10.2022
Rozważając w Różańcu tajemnice z życia Jezusa i Maryi nie można zejść z drogi wiary.

11.10.2022 – 17.10.2022
Tylko Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, zawsze gotów jest przebaczać nam grzechy i obdarować łaską zbawienia.

4.10.2022 – 10.10.2022
Człowiek modlitwy to człowiek, który nieustannie przeżywa swoją codzienność w zjednoczeniu z Bogiem.

27.09.2022 – 3.10.2022
Zadaniem nas, wierzących w Chrystusa, jest odważne dawanie świadectwa o pięknie życia rodzinnego.

20.09.2022 – 26.09.2022
Kiedy się modlisz, otrzymujesz z nieba niezwykłą, niewidzialną moc. Człowiek, kiedy się modli, w tajemniczy dla nas sposób się przemienia. Wszystko dzięki Panu Bogu.

13.09.2022 – 19.09.2022
Zawierzmy Maryi, naszej Matce i Królowej, losy naszej Ojczyzny i nas samych. „Ona ludu swego nigdy nie rzuciła…”. Jest naszą tarczą i obroną w chwilach trudu i radościach życia.

6.09.2022 – 12.09.2022
Bóg, Honor i Ojczyzna to wciąż aktualne ideały stanowiące o naszej narodowej tożsamości. Nie można się ich wstydzić, ale trzeba przekazywać je wciąż innym.

30.08.2022 – 5.09.2022
Nasza diecezja potrzebuje świadków świętości, potrzebuje ludzi zakochanych w Bogu, którzy dzielą się tą miłością z innymi.

23.08.2022 – 29.08.2022
O niebie człowiek może wiedzieć tylko tyle, ile Pan Bóg zechce mu objawić. Aby się tam dostać, trzeba tu na ziemi służyć naśladując Jezusa. On nie przyszedł po to, aby mu służono, ale po to, aby służyć.

16.08.2022 – 22.08.2022
Gdy pielgrzymujemy na Jasna Górę, do Matki Bożej Częstochowskiej, odkrywamy prawdę, która ma moc przemienić naszą codzienność.

9.08.2022 – 15.08.2022
Świadomi tego, kim uczynił nas Chrystus, tego nieustannego stawania się świętymi w świecie i dla świata, nie wolno nam zagłuszyć w sobie poczucia szczególnego wybrania, aby innych prowadzić do zbawienia.

2.08.2022 – 8.08.2022
Jezus Chrystus to najlepszy pedagog jakiego miała ludzkość. On zawsze pokazuje cel i metody jego osiągnięcia. Jednocześnie towarzyszy człowiekowi, by zdobył miejsce szczęścia, którym jest niebo.

26.07.2022 – 1.08.2022
Na podstawie całej Biblii możemy powiedzieć, że człowiekiem mądrym jest ten, kto postępuje w sposób etyczny, dobry i zgodny z prawem Bożym. Warto to dzisiaj wszystkim przypomnieć, by mądrze przeżywać swoje życie i drogę powołania.

19.07.2022 – 25.07.2022
Obecność Chrystusa w Eucharystii daje nam możliwość spotkania się z Nim i otwarcia na Jego działanie w różnych formach. Jedną z nich jest słowo Boże, które w całej swej pełni jest skierowane do człowieka.

12.07.2022 – 18.07.2022
Wyjątkowym miejscem spotkania rodziny z Jezusem jest Eucharystia, gdzie karmimy się Bożym słowem oraz Ciałem i Krwią Chrystusa. Korzystajmy z tego daru i przywileju.

5.07.2022 – 11.07.2022
Radośnie manifestujmy piękno naszej wiary. Każde wspólne spotkanie może okazać się Betanią – prawdziwą oazą spotkań Jezusa i Jego przyjaciół.

28.06.2022 – 4.07.2022
Gdy Polsce zagraża wiele niebezpieczeństw, szczególnie ważne jest to, żeby prosić za naszą Ojczyznę o jej pomyślność, dobrobyt i szczęście.

21.06.2022 – 27.06.2022
Miłość Chrystusa nie jest zastrzeżona tylko dla nielicznych, ona jest dla wszystkich.

14.06.2022 – 20.06.2022
Wzywam wszystkich diecezjan do uczestnictwa w Eucharystii i korzystania z posługi duszpasterskiej w swoich parafiach. Dla naszego dobra trzeba powrócić do normalności.

7.06.2022 – 13.06.2022
Istnieje ryzyko przywyknięcia do niedzieli bez Mszy św., dnia bez modlitwy czy znaku krzyża. To wszystko jest formą obojętności wobec Boga.

31.05.2022 – 6.06.2022
Modlitwa to wypowiedzenie Bogu tego, co głęboko w sercu, to także dziękczynienie za to, co się wydarzyło w naszym życiu. To również powiedzenie Bogu „tak”.

24.05.2022 – 30.05.2022
Matka Boża, która tyle wycierpiała, tak bardzo troszczy się i rozumie każdego z nas.

17.05.2022 – 23.05.2022
Systematyczna praca na rzecz Ojczyzny wydaje się w naszych czasach pilnym wołaniem.

10.05.2022 –16.05.2022
Ratunkiem na współczesne bolączki duszy jest podjęcie Chrystusowego wezwania do świętości, bo ona jest zadaniem każdego chrześcijanina każdej epoki, zarówno dla świeckich, jak i duchownych.

3.05.2022 – 9.05.2022
Nauka płynąca z krzyża naszego Pana uczy nas miłości do Kościoła, naszej Ojczyzny i do siebie nawzajem. Wpatrując się w krzyż Chrystusa, stawajmy się znakiem miłości dla świata.

26.04.2022 – 2.05.2022
Wydaje się, że siły zła są w stanie pokonać Boga Wszechmogącego. Jakże złudne jest to twierdzenie. To zwycięstwo należy do Jezusa Chrystusa i do tych, którzy są Mu wierni.

19.04.2022 – 25.04.2022
Dzisiaj bardzo potrzebujemy nadziei. Spotkanie z Jezusem Miłosiernym jest wspaniałą okazją do tego, by nasze serca zostały nią napełnione.

12.04.2022 – 18.04.2022
Trwanie w przestrzeni Bożej Miłości daje człowiekowi prawdziwą siłę.

5.04.2022 – 11.04.2022
Niech wędrowanie Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego w jubileuszowym okresie stanie się okazją do ożywienia i pogłębienia naszej wiary i ufności.

29.03.2022 – 4.04.2022
Prawdziwy pokój jest darem Boga Wszechmogącego. Wypraszajmy go za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski i Królowej Pokoju.

22.03.2022 – 28.03.2022
Czerpiąc z Eucharystii – źródła najwyższego dobra – pokonamy każde zło.

15.03.2022 – 21.03.2022
Zróbmy wielkopostne postanowienia postu, modlitwy i jałmużny w intencji pokoju i zakończenia wojny.

8.03.2022 – 14.03.2022
Pojednajmy się z Bogiem. Porzućmy kłótnie i spory. Rozpocznijmy pokutę, aby oddalić nieszczęście wojny.

28.02.2022 – 07.03.2022
Z wiarą i gorliwością wpatrujemy się w Krzyż Chrystusa. On jest dla nas nadzieją na ocalenie i właściwą drogą do nieba.

22.02.2022 – 28.02.2022
Pobudźmy w naszych sercach ducha miłości do naszej ukochanej Matki Ojczyzny, szczególnie przez postawę świadectwa wiary i postaw patriotycznych.

15.02.2022 – 21.02.2022
„Byłem chory, a odwiedziliście mnie” (Mt 25, 36). Naśladując dobrego Samarytanina odpowiadamy czynem na słowa Jezusa: „Idź i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37).

8.02.2022 – 14.02.2022
Dziś potrzeba świadków prawdy, którzy obronią wiarę i przekażą następnym pokoleniom chrześcijańskie wartości i miłość.

1.02.2022 – 7.02.2022
Historia uczy nas, że trzeba modlić się o pokój. Bo wojna – jak mówił św. Jan Paweł II – jest klęską ludzkości.

25.01.2022 – 31.01.2022
Nasze wspólnoty powinny być szkołą modlitwy. Nawet najważniejsze obowiązki nie mogą zwalniać ze spotkania z Bogiem.

18.01.2022 – 24.01.2022
Prośmy Boga, by spojrzał na serca rodziców, dzieci i młodzieży, żeby garnęli się do Niego i Go słuchali.

11.01.2022 – 17.01.2022
Objawienie Pańskie kieruje wzrok wierzących na Boską wielkość nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

4.01.2022 – 10.01.2022
Imię Jezus oznacza: Bóg zbawia. On przyszedł, aby nas obdarzyć miłością, która wszystko zwycięża w drodze do zbawienia.

28.12.2021 – 3.01.2022
Krzyż Chrystusa stanowi najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem, dotyka oraz uzdrawia jego najboleśniejsze rany.

21.12.2021 – 27.12.2021
Boże Narodzenie jest świętowaniem miłości Boga do człowieka.

14.12.2021 – 20.12.2021
Zaufajmy Bogu i trwajmy przy Nim w pokorze i cichości, z wiarą i nadzieją, tak jak to czynił św. Józef.

7.12.2021 – 13.12.2021
Postawa uczniów Jezusa uczy, abyśmy dbali o drugiego człowieka i przyprowadzali innych do Boga.

30.11.2021 – 6.12.2021
Najlepszym przygotowaniem na przyjście Pana Jezusa w Adwencie jest wypełnienie dwóch przykazań – miłości Boga i bliźniego.

23.11.2021 – 29.11.2021
Trzeba nam budować ducha poprzez wspominanie bohaterskich czasów.

16.11.2021 – 22.11.2021
Miłość do Ojczyzny wynika z przykazania: „Czcij ojca i matkę swoją”. Czcij to znaczy więcej niż kochaj.

9.11.2021 – 15.11.2021
Trzeba codziennie uświęcać się w miłości, bo prawdziwa miłość czyni z dnia zwykłego święto.

2.11.2021 – 8.11.2021
Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. W Nim jest nasze życie.

26.10.2021 – 1.11.2021
Dzieło synodu od samego początku pragniemy objąć naszą modlitwą, ale i dialogiem, słuchaniem.

19.10.2021 – 25.10.2021
Przez Maryję wypraszajmy łaski dla nas i całego świata. Bóg bogaty w miłosierdzie zawsze da tym, którzy proszą z wiarą i pokorą.

11.10.2021 – 18.10.2021
Pan Bóg wybiera zwykłych ludzi do wielkich zadań, by orędzie o miłosierdziu Bożym promieniowało na cały świat.

5.10.2021 – 11.10.2021
Potrzebujemy dziś świadków świętości, ludzi zakochanych w Panu Bogu i dzielących się miłością Boga z innymi.

28.09.2021 – 4.10.2021
Myślimy, że święci i błogosławieni to ludzie oderwani od rzeczywistości. Bł. Stefan Wyszyński uczy, że nie należy się poddawać. On wszystko postawił na Maryję.

21.09.2021 – 27.09.2021
Święty Jan Paweł II mówił: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, krzyża bez miłości nie uniesiecie”. Krzyż oznacza drogę, która wiedzie do nieba.

14.09.2021 – 20.09.2021
Doświadczenie choroby i cierpienia jest sprawdzianem naszej wiary, nadziei i ufności do Boga.

06.09.2021 – 13.09.2021
Jeśli Pan nas do czegoś powołuje to jednocześnie udziela łaski, aby temu zadaniu sprostać.

30.08.2021 – 06.09.2021
Pielgrzymowanie umacnia w nas wiarę i daje nam odwagę do trwania przy Jezusie Chrystusie.

24.08.2021 – 30.08.2021
Czytając Pismo Święte poznajemy najpiękniejszą prawdę o naszym Ojcu Niebieskim.

17.08.2021 – 23.08.2021
Tęsknota za pielgrzymką po roku przerwy spowodowała wielki entuzjazm w sercach. Niech ta radość w nas nie zgaśnie!

10.08.2021 – 16.08.2021
Kapłańskie wychodzenie niech będzie pielgrzymowaniem nie „przed”, ale „z” Jezusem i z powierzonym nam ludem.

2.08.2021 – 9.08.2021
Owoce wędrowania do Maryi są bezcenne. Trud drogi jest niesamowitym doświadczeniem, które otwiera na Boga i ludzi, a czasami potrafi zmienić nasze życie.

27.07.2021 – 2.08.2021
Kapłańskiej świętości nie można budować tylko w obrębie parafialnego kościoła. Nasze kapłaństwo musi być otwarte na świat.

20.07.2021 – 26.07.2021
Podziwiając naturę zbliżamy się do Stwórcy. Bóg ubogaca każdego swoją miłością.

13.07.2021 – 19.07.2021
W wakacyjny czas możemy pogłębić swoją osobistą więź z Panem Bogiem. On czeka na nas w pięknie stworzonego świata.

05.07.2021 – 12.07.2021
Zbliża się czas pielgrzymowania na Jasną Górę. Każdy, kto chociaż raz brał w nim udział, wie, że warto się wysilić, bo owoce wędrowania do Maryi są bezcenne.

29.06.2021 – 5.07.2021
Dary Ducha Świętego umacniają nas w chrześcijańskim powołaniu – dopełniają i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują.

22.06.2021 – 28.06.2021
Wiara jest darem pochodzącym od Boga, cnotą nadprzyrodzoną, wlaną przez Niego w człowieka.

15.06.2021 – 21.06.2021
Nie pozwólmy, by przestało bić serce naszego powołania. Nie pozwólmy, by przestało ono bić dla Jezusa.

8.06.2021 – 14.06.2021
Eucharystia daje człowiekowi udział w miłości, łączącej nas z Bogiem i między sobą.

1.06.2021 – 7.06.2021
Wydaje się, że osoby święte są jakby odległe, być może niepotrzebne nowoczesnemu człowiekowi. A wielcy święci mogą być dla nas przewodnikami na drodze do Boga.

25.05.2021 – 31.05.2021
Wybrani przez Boga otrzymują sakrament kapłaństwa. Wiąże się on z posługą słowa i sprawowaniem sakramentów świętych – szczególnie Eucharystii.

18.05.2021 – 24.05.2021
Wielu ludzi przestało chodzić do kościoła, bo wierzyło, że są w stanie żyć bez Boga. Jednak pandemia pokazała, jak słaby jest człowiek.

11.05.2021 – 17.05.2021
Zanim zaczniemy mówić, że Bóg nas nie wysłuchuje, wspomnijmy na słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, i zadajmy pytanie: czy wykonałem rzeczywiście wszystko, co Jezus powiedział?

05.05.2021 – 10.05.2021
W Bogu i z pomocą Matki Bożej możemy zwyciężać nasze narodowe wady i przywary oraz stawać w obronie najwyższych wartości zakorzenionych przez chrzest w naszych sercach.

27.04.2021 – 04.05.2021 Święta Faustyna przypomina nam o postawie miłości do Boga i człowieka. Koronką do Miłosierdzia Bożego wypraszajmy łaski dla swoich rodzin i samych siebie.

19.04.2021 – 26.04.2021 Proszę tych, którzy doświadczają cierpienia, aby zechcieli składać je Bogu jako ofi arę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej narodu.

06.04.2021 – 11.04.2021
Jezus zmartwychwstał i żyje dla każdego z nas. Zróbmy wszystko, by odpłacić Mu miłością za dar zbawienia.

29.03.2021 – 05.04.2021
Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Niech Zmartwychwstały Pan będzie naszą siłą.

23.03.2021 – 28.03.2021
W chorobie leczenie połączone z zawierzeniem Bogu przynosi pomoc. Jezus powiedział: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”.

16.03.2021 – 22.03.2021
Nasze modlitwy i wyrzeczenia będą miłe Bogu. Pan sprowadzi na Polskę i cały świat zdrowie i szczęście.

09.03.2021 – 15.03.2021
Maryja ze swoim Synem jest blisko każdego z nas. Pamiętajmy o tym w czasie pandemii, kiedy wielu musi dźwigać krzyż w samotności.

01.03.2021 – 08.03.2021
Założycielowi Rycerzy Kolumba chodziło o coś więcej: o wiarę wśród mężczyzn, którzy byli wówczas głowami rodzin.

22.02.2021 – 01.03.2021
Historia apostoła Pawła pokazuje, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei pokładanej w Bogu, tylko z ufnością podjąć swój krzyż.

15.02.2021 – 22.02.2021
Gorąco zachęcam was do nieustannego odkrywania piękna życia Oblubieńca Najświętszej Maryi, którego Bóg wybrał na ziemskiego opiekuna Syna i Jego Matki.

09.02.2021 – 15.02.2021
Przykład życia osób konsekrowanych jest potrzebny w Kościele i świecie w naszych czasach, skupionych na doczesności, w których obumiera pragnienie Boga.

02.02.2021 – 08.02.2021
Współczesny człowiek doświadczany jest przez różne kataklizmy. Warto w takich sytuacjach przypomnieć sobie słowa św. Jana Pawła II: Przestań się lękać!

25.01.2021 – 01.02.2021
Nasza diecezja potrzebuje świadków świętości, potrzebuje ludzi dzielących się miłością do Boga z innymi.

18.01.2021 – 25.01.2021
Kościół prosi usilnie wszystkich ludzi o modlitwę o pokój, który jest nam potrzebny, abyśmy mogli spokojnie żyć.

04.01.2021 – 11.01.2021
To wielki znak nadziei dla Kościoła w tych niełatwych czasach i szansa dla nas wszystkich – spragnionych pokoju i nadziei – by o św. Józefi e na nowo sobie przypomnieć i jego opieki wypraszać.

28.12.2020 – 04.01.2021 Każdy z nas może na wzór św. Józefa wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

07.12.2020 – 14.12.2020
Staramy się, by w naszym narodzie i rodzinach panował prawdziwy pokój. Ale Pan Jezus mówi: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego”.

30.11.2020 – 07.12.2020
Jan Paweł II u schyłku życia, pochylając się nad tym wszystkim, co przeżył i czego dokonał, powiedział: „Nabrałem przekonania, że najważniejsza jest chwała Boża i zbawienie dusz”.

17.11.2020 – 24.11.2020
My, Polacy, nigdy nie pragnęliśmy obcych bogactw. Niestety, wiele razy musieliśmy bronić naszego skarbu, któremu na imię Polska.

26.10.2020 – 02.11.2020
Każdy z nas bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia w tym trudnym i przełomowym etapie dziejów Kościoła i świata.

12.10.2020 – 19.10.2020
Niekiedy wiara wydaje się nam trudna, bo nakazuje zaufać Temu, którego nasz rozum nie pojmuje, a który jest ratunkiem dla ludzkości, nadzieją i zbawieniem dla świata.

06.10.2020 – 13.10.2020
Trzeba nam paść na kolana. Trzeba powrócić do świątyń. Trzeba wspomnieć mądrość naszych przodków, ojców. Bóg nas nie opuści! Zachowa nas w zdrowiu i oddali pandemię.

28.09.2020 – 05.10.2020
Nauczanie św. Jana Pawła II jest naszym dziedzictwem i wielkim zadaniem. Zawarte w nim wskazówki pomogą wyprostować zawiłe drogi życia.

22.09.2020 – 29.09.2020
Naszym zagrożeniem nie są globalne kataklizmy, ale brak solidarności z innymi ludźmi. Im bardziej buntujemy się przeciwko Bogu, tym świat dany nam przez Stwórcę staje się naszym wrogiem.

07.09.2020 – 14.09.2020
Bardzo trudno przedzierać się samemu przez mroki cierpienia. Na horyzoncie naszej wiary pozostaje jednak najważniejszy punkt odniesienia – krzyż Chrystusa.

31.08.2020 – 07.09.2020
Matka Boża uczy nas, jak zaufać Bogu. Ci, którzy wpatrują się w Jej przykład, idą właściwą drogą.

24.08.2020 – 31.08.2020
Eucharystia jest darem i szansą daną człowiekowi. Dar bezinteresownej miłości Chrystusa obecnego i działającego w każdej Eucharystii daje możliwość przemiany człowieka i świata. Eucharystia jest więc szansą dla tworzenia cywilizacji miłości.

17.08.2020 – 24.08.2020
Zawsze się módlcie – to jedno z podstawowych pouczeń Chrystusa. Zarówno słowami, jak i własnym życiem Chrystus ukazał, że pełnia wiary ujawnia się w modlitwie.

10.08.2020 – 17.08.2020
Rodzina, która pełni tak istotną i jedyną w swoim rodzaju funkcję w rozwoju i wychowaniu człowieka jest dziś, niestety, tak bardzo narażona na nieustanne ataki ze strony pewnych struktur cywilizacyjnych.

03.08.2020 – 10.08.2020
Każda osoba pragnąca duchowo pielgrzymować na Jasną Górę powinna zadeklarować swój udział, zapisując się do grupy pielgrzymów duchowych w swojej parafii.

27.07.2020 – 03.08.2020
Bóg nigdy nie szczędzi swych łask tym, którzy proszą o nie za pośrednictwem Matki Jego Syna. Spotkanie u Anielskiej Pani jest wspaniałą okazją, by za Jej wstawiennictwem podziękować Bogu za otrzymane dary oraz powierzyć Maryi swoje troski i kłopoty.

20.07.2020 – 27.07.2020
Kult maryjny wśród Polaków odegrał ogromną rolę w walce o niepodległą ojczyznę. Sanktuaria maryjne z Jasną Górą na czele stanowiły bastiony polskości. I chociaż zmieniła się nasza ojczyzna, to Maryja niezmiennie pozostaje naszą tarczą.

13.07.2020 – 20.07.2020
Musimy nie bacząc na zagrożenia iść z Bożym Słowem wszędzie tam, gdzie szerzy się obojętność i gdzie wiara wielu naszych braci wystawiana jest na próbę.

06.07.2020 – 13.07.2020
Kapłaństwo zakorzenione w Chrystusie musi być otwarte na świat spragniony Boga i Jego słowa.

29.06.2020 – 06.07.2020
Jesteśmy, pomimo naszych wad, wezwani do świętości. Tę świętość mamy jednak rozumieć jaką służbę wobec tych, których Pan postawił na drogach życia.

22.06.2020 – 29.06.2020
Obojętność człowieka wobec miłości Boga smuci Go. Dlatego musimy wynagradzać Sercu Pana Jezusa naszą oziębłość.

15.06.2020 – 22.06.2020
Uczestnicząc we Mszy Św. tak naprawdę dajemy nasze świadectwo wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

01.06.2020 – 07.06.2020
Niezwykłe rzeczy dzieją się z człowiekiem, nawet kiedy przychodzi pokonywać trudne i niełatwe sprawy związane z naszym ziemskim bytowaniem. Warto wtedy zaufać Maryi. Bóg zaufał Maryi i się nie zawiódł.

25.05.2020 – 31.05.2020
Czasy są trudne, związane z pandemią, suszą, trudną sytuacją gospodarczą. A my, w osobie św. Jana Pawła II, mamy wielkiego orędownika. Warto się do niego modlić, by z Panem Bogiem pewne sprawy naprostować.

18.05.2020 – 24.05.2020
Jasnogórska Pani, wspieraj nas, abyśmy byli w stanie naszymi modlitwami i ofiarami wynagrodzić Bogu ludzkie bluźnierstwa. Pomóż uśmierzyć sprawiedliwy gniew Boży, do którego sami zmuszamy Stwórcę grzechem i nieposłuszeństwem.

11.05.2020 – 17.05.2020
Nie możemy liczyć tylko na rozwój nauki, techniki, cywilizacji, ale zachowując zdobycze umysłu, musimy podążać do Boga! Jak? Dbając o swoje dusze.

04.05.2020 – 10.05.2020
Naszą modlitwą otoczmy także chorych i cierpiących z powodu epidemii oraz tych, którzy się nimi opiekują.

27.04.2020 – 03.05.2020
Szturmujmy niebo naszymi modlitwami, błagając Stwórcę o zwycięstwo nad epidemią. Tak czynili nasi przodkowie, gdy na nich spadały zarazy.

20.04.2020 – 26.04.2020

historia uczy nas, że wielkim błędem jest liczyć tylko na ludzkie siły czy potęgę postępu, bowiem to od Boga pochodzi moc, która jest zdolna pokonać każde zło.

23.03.2020 – 30.03.2020
Świadome uczestnictwo we Mszy św. zakłada włączenie się w modlitwy, pieśni, chwile adoracji i ciszy i inne czynności liturgiczne.

16.03.2020 – 22.03.2020
Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego, nie jest możliwe, by prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii.

09.03.2020 – 15.03.2020
Eucharystia przypomina nam o zmartwychwstaniu i w ten sposób sama przynosi nam nowe życie. Częste uczestnictwo we Mszy Świętej daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, którego tak bardzo nam nieraz brakuje.

02.03.2020 – 08.03.2020
Eucharystia jest źródłem szczególnego zjednoczenia człowieka z Bogiem i szczytem miłości Boga do ludzi.

24.02.2020 – 01.03.2020
Tylko modląc się wspólnie z dziećmi, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe.

17.02.2020 – 23.02.2020
Najpierw trzeba zadbać o sprawy Boga. A Bóg sam będzie nagrodą dla tych, którzy się dla Niego trudzili.

10.02.2020 – 16.02.2020
W pokorze jako dzieci Boga przyjmujemy miłosierdzie Boże i staramy się odpowiadać na Boże wezwanie do odnowienia naszych wzajemnych, ekumenicznych relacji.

03.02.2020 – 09.02.2020
Nie będzie spokoju między nami i na świecie, jeśli odsuniemy Pana Boga, jeśli będziemy liczyli tylko na własne siły, nie będziemy się do Niego uciekali, nie będziemy Go prosili o ten dar.

27.01.2020 – 02.02.2020
Pan Jezus ma moc, żeby człowieka pokrzepić, napełnić duchem radości i pokoju, umacniając w dobru.

20.01.2020 – 26.01.2020
Lekarstwem na chorobę i zmartwienia jest radość, którą daje nam Zbawiciel.

13.01.2020 – 19.01.2020
Nasz Boski Prawodawca wprowadził na tę ziemię pewien ład, plan, porządek. I zachowanie tego porządku jest gwarantem pokoju.

07.01.2020 – 12.01.2020
Jezus Chrystus, przychodząc na świat jako małe, bezbronne dziecko, pokazuje, że każdy człowiek – nawet ten najsłabszy, najmniejszy – ma ogromną wartość i powinien być kochany i szanowany.

31.12.2019 – 06.01.2020
Wiara odsłania przed człowiekiem cel jego życia, pozwala mu patrzeć na wszystko tak, jak Bóg to widzi. To ona potrafi dostrzegać inne znaczenie tego, co niepozorne i głupie w oczach świata.

17.12.2019 – 24.12.2019 Być miłosiernym względem drugiego człowieka, to nie tylko przebaczać bliźniemu, ale dawać siebie innym. Pomagać w nieszczęściu i szczodrze obdarowywać.

10.12.2019 – 17.12.2019
Msza św. roratnia jest znakiem obecności Maryi, która jako Matka Jezusa w szczególny sposób oczekiwała przyjścia na świat Mesjasza. W tym właśnie znaczeniu Adwent to oczekiwanie.

04.12.2019 – 10.12.2019
Zamiast bogactw doczesnych, powinniśmy raczej starać się być bogatym przed Bogiem. A najlepszą do tego drogą jest modlitwa.

27.11.2019 – 03.12.2019
Jak możemy się odwdzię- czyć walczącym za naszą Ojczyznę? Jest jedyny sposób, o którym mówi Pismo święte: modlitwa!

19.11.2019 – 26.11.2019
Nie sposób nie myśleć inaczej o Ojczyźnie, jak w perspektywie przykazania: „Czcij ojca i matkę swoją”.

12.11.2019 – 19.11.2019
Czyściec nie jest naszym miejscem docelowym, naszą ojczyzną jest niebo, ale aby dusze czyśćcowe mogły się tam dostać, potrzebują naszej modlitwy, zwłaszcza Mszy św.

Bp Grzegorz Kaszak

05.11.2019 - 12.11.2019
Małżeństwo zawarte między jedną kobietą a jednym mężczyzną będzie istnieć zawsze. Bez względu na to, jakie będą trendy fi lozofi czne, ideologie i poglądy. Jest to związek trwały, otwarty na przekazywanie życia.

29.10.2019 - 05.11.2019 Jeżeli chcemy zachwiać społeczeństwem, wystarczy uderzyć w rodzinę i życie, podważyć ich zasadność, manipulować w prawie naturalnym. To bardzo groźne i nieodpowiedzialne działania.

22.10.2019 - 29.10.2019 Żeby móc dawać wiernym piękne świadectwo wiary, kapłani wciąż na nowo muszą pogłębiać swoją osobistą relację z Chrystusem i nieustannie czerpać z mocy Ducha Świętego.

15.10.2019 - 22.10.2019
Dzisiaj dużo się mówi o ulepszaniu świata, trosce o klimat, pomocy ubogim, ale zwykle kończy się to na słowach.

07.10.2019 - 14.10.2019
To jest bardzo niebezpieczne, gdy człowiek przestaje myśleć a kiedy emocje biorą górę nad rozumem – wtedy dochodzi do nieszczęść i ludzkich dramatów.

01.10.2019 - 07.10.2019
Towarzyszenie Jezusowi jest potrzebne nie Jemu, a nam. To jest sposób na walkę ze złem i zwycięstwo nad pokusami.

24.09.2019 – 01.10.2019 Matka Boża zawsze stawała w obronie swojego Syna – najbardziej wymownym przykładem jest Ukrzyżowanie – ale ona stanie i w naszej obronie, tylko musimy się do Niej zwrócić.

17.09.2019 – 24.09.2019 Potrzeba nam więcej pokory, która przełoży się na szukanie inspiracji i pomocy u Boga. Bp Krzysztof Nitkiewicz Pan Jezus polecił św. Faustynie Kowalskiej, by w chwili, gdy człowiek odchodzi z tego świata, odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. To nam pokazuje, że osoba cierpiąca może bardzo wiele zrobić.

09.09.2019 – 16.09.2019 Cierpienie owiane jest tajemnicą, dlatego dziś wam mówię – nie warto się zamartwiać! Nie warto się udręczać!

26.08.2019 – 02.09.2019 Nasz los jest w rękach Pana Boga. Trzeba nie tylko ciężko pracować, ale i pamiętać, że wszystko zależy od Boga.

19.08.2019 – 26.08.2019 Gdy pod krzyż przychodzili ludzie wyszydzający najniewinniejszego z niewinnych skazańca, Ty, o Pani, stanę- łaś obok Niego. Tą postawą, Maryjo, zawstydzasz nas i uczysz odważnego czuwania przy Chrystusie.

12.08.2019 – 19.08.2019 Jeśli ktoś jest przyjacielem naszego Zbawiciela, to możemy być pewni, że będzie dobrym człowiekiem.

05.08.2019 – 12.08.2019 Patrzmy na Maryję jak na wzór życia w Duchu Świętym. Przyjęcie Ducha Świętego w życiu Maryi nie było czymś jednorazowym.

29.07.2019 – 05.08.2019 Wielu z nas wyruszy, aby odkrywać świat i podziwiać jego piękno. Wszystko jest darem Boga, dlatego powinniśmy nieustannie sławić Stwórcę.

08.07.2019 – 15.07.2019 Nie będzie szczęścia w Polsce, nie będzie pomyślności i dobrobytu, kiedy Boga będziemy obrażali.

01.07.2019 – 08.07.2019 Bogu dzięki, że żyjemy w czasach, kiedy nie trzeba sięgać po oręż, aby walczyć o Ojczyznę. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku modlitwy, aby tę naszą ziemię omija- ły nieszczęścia.

24.06.2019 – 01.07.2019 Nie można rezerwować świętości tylko dla kanonizowanych czy beatyfikowanych. Papież Franciszek podkreśla, że Duch Święty rozlewa świętość w wiernym ludzie Bożym.

17.06.2019 – 24.06.2019 Tak jak Apostołowie, kapłani powołani są do głoszenia światu Ewangelii Jezusa Chrystusa, do czynienia dobra i miłości, do szafowania sakramentami.

10.06.2019 – 17.06.2019 Jeżeli chcemy zachwiać społeczeństwem, wystarczy uderzyć w rodzinę i życie, podważyć ich zasadność, manipulować w prawie naturalnym.

03.05.2019 – 10.06.2019 Naszym obowiązkiem jest obrona rodziny i życia ludzkiego. Musimy stanąć do obrony tych wartości, na miarę możliwości i sił.

27.05.2019 – 03.06.2019 Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

20.05.2019 – 27.05.2019 Nasze istnienie tutaj się kończy, ale zaczyna już w innym świecie. I z perspektywy wieczności z Chrystusem trzeba nam wszystko oceniać.

13.05.2019 – 20.05.2019 Postawa św. Floriana uczy nas, by na życie ludzkie spojrzeć nie tylko z ziemskiej perspektywy.

06.05.2019 – 13.05.2019 System nazistowski i komunistyczny, w którym zwalczano Kościół i na różne sposoby wykańczano księży, okazał się cywilizacją śmierci przepełnioną krzywdą ludzką i niesprawiedliwością na każdym kroku.

29.04.2019 – 06.05.2019 W Ewangelii wg św. Jana czytamy: „ubogich zawsze mieć będziecie u siebie” (J 12, 8). Dlatego kapłan musi troszczyć się o potrzebujących.

23.04.2019 – 29.04.2019 Pan Bóg sam przecież wzywa do rzeczy wielkich. On kocha niespodzianki. Ciągle chce dawać więcej i nieustannie pragnie pociągać do dzieł jeszcze większych.

08.04.2019 – 15.04.2019 Maryja uczy nas, by przedstawić Bogu szczerze problem i zostawić Mu go. On tak wszystko poukłada, że cię zaskoczy, przyjdzie i pocieszy. Bp Grzegorz Kaszak

01.04.2019 – 08.04.2019 Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogą człowieka do Boga.

25.03.2019 – 01.04.2019 Kochani małżonkowie, pamiętajcie, że przez modlitwę we wspólnocie zapraszamy Chrystusa, aby był pośrodku nas: małżonków, rodziców i dzieci.

11.03.2019 – 18.03.2019 Pismo Święte niesie pocieszenie, przestrogę, pouczenie. Każda chwila poświęcona na to, aby medytować, kontemplować słowo Boga Najwyższego, jest wielkim pożytkiem dla człowieka.

04.03.2019 – 11.03.2019 Apostołowie gorliwie zapamiętywali każde słowo Mistrza, każdy gest, wszystkie zachowania. To dla nas najlepszy przykład.

25.02.2019 – 04.03.2019 Modlitwa za naszych przodków, dzięki którym mamy wolną Polskę, jest naszym obowiązkiem.

11.02.2019 – 18.02.2019 Pamiętajmy, że kiedy nie będzie zdrowej rodziny, gdy nie będzie w niej miłości, kiedy zostanie wypaczona, to wówczas nie będzie spełniała swojej podstawowej misji.

04.02.2019 – 11.02.2019 Apostołowie chodzili do najlepszej szkoły, w której nauczycielem był Pan Jezus. On był dla nich przewodnikiem, wychowawcą, ojcem.

28.01.2019 – 04.02.2019 Człowiek na drodze swego życia potrzebuje wzorców. Dobry przykład nie tylko daje do myślenia, ale również pociąga.

21.01.2019 – 28.01.2019 Dobra muzyka kościelna jest balsamem dla obolałego ludzkiego ducha: koi rany, umacnia, wznosi ducha na wyżyny nieba.

08.01.2019 – 15.01.2019 Obowiązek miłości Ojczyzny wynika z IV przykazania Bożego: „Czcij ojca swego i matkę swoją”.

31.12.2018 – 07.01.2019 Wspólny śpiew ma jedną wspaniałą właściwość: jednoczy i pięknie buduje wspólnotę.

10.12.2018 – 17.12.2018 Wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Trzeba nieustannie o nie dbać.

03.12.2018 – 10.12.2018 Nasz kraj potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia – takich, którzy potrafi ą odróżnić dobro od zła, którzy nie mieszają tych pojęć.

26.11.2018 – 03.12.2018
Św. Jan Paweł II uczył nas, że Ojczyzna to dziedzictwo, które otrzymaliśmy dzięki trudowi i pracy naszych ojców, dziadów, praojców.

19.11.2018 – 26.11.2018
Kiedy myślimy o przyszłości, podziękujmy Panu Bogu za przeszłość. Pamiętajmy w swoich modlitwach o Polsce. Módlmy się za Ojczyznę.

12.11.2018 – 19.11.2018
Ojczyzna to dziedzictwo kultury, języka, gospodarki i wiary, które musimy nieustannie rozwijać – dla dobra wspólnego i z szacunku dla tych, którzy oddali za nią życie.

05.11.2018 – 12.11.2018
Wiary i religii nie można od siebie odłączyć.

29.10.2018 – 05.11.2018
O miłości do Ojczyzny, patriotyzmie musimy mówić młodemu pokoleniu przez cały czas, nie tylko w roku 100. rocznicy odzyskania wolności. To wielkie zadanie dla wszystkich ludzi Kościoła.

22.10.2018 – 29.10.2018 Wiara i patriotyzm – o tych wartościach musimy dzisiaj pamiętać. Kiedy walczy się z wiarą, osłabia się ducha w narodzie, osłabia się patriotyzm.

08.10.2018 – 15.10.2018 Korzyści z odmawiania Różańca są nieporównywalnie większe niż trud, który trzeba przy tym ponieść.

24.09.2018 – 01.10.2018 Krzyż przypomina nam ofi arę Pana naszego Jezusa Chrystusa, świadczy o Jego wielkiej miłości. Pan Jezus kazał nam, abyśmy także publicznie o Nim świadczyli, abyśmy się Go nie zapierali.

17.09.2018 – 24.09.2018 Kiedy spoglądamy na krzyż, winniśmy być wdzięczni Bogu za to, czego dokonał – za Jego śmierć, która otworzyła nam bramy nieba.

10.09.2018 – 17.09.2018 Człowiek jest jedyny i niepowtarzalny – został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga.

13.08.2018 - 20.08.2018
Zachęcam, aby ci, którzy pozostaną w domach, swoją modlitwą wspierali osoby znajdujące się na pątniczym szlaku, w ten sposób duchowo pielgrzymując na Jasną Górę.

06.08.2018 - 13.08.2018
Mamy w historii naszego kraju mnóstwo przykładów, gdzie pycha Polaków zgubiła. Trzeba w pokorze prosić dobrego Boga o pomoc.

30.07.2018 - 06.08.2018
Serdecznie zapraszam do wspólnego wędrowania do Jasnogórskiej Pani, do podjęcia pątniczego trudu. W tym roku, w związku jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na pielgrzymi szlak wyruszymy z hasłem: „Wiara i patriotyzm”.

23.07.2018 - 30.07.2018
Wakacje to okres, w którym nie możemy zasłaniać się brakiem czasu dla Pana Boga. Dobrze wykorzystany okres wakacji czy urlopu pomoże nam mądrze żyć w czasie całego pracowitego roku.

16.07.2018 - 23.07.2018
W duchu wdzięczności Bogu i naszym ojcom za dar niepodległej i wolnej Polski, Kościół sosnowiecki w ciągu całego roku 2018 realizuje różnorodne inicjatywy promujące patriotyzm i pamięć historyczną.

09.07.2018 - 16.07.2018
Kult maryjny odegrał wśród Polaków ogromną rolę w walce o niepodległą Ojczyznę.

02.07.2018 - 09.07.2018
Człowiek nie jest w stanie zgłębić tajemnicy Pana Boga. Wiemy o Nim tyle, ile On zechce nam o sobie objawić, powiedzieć, ukazać.

25.06.2018 - 02.07.2018
Pamiętajmy: modlitwą i uczciwym życiem możemy przysłużyć się Polsce.

18.06.2018 - 25.06.2018
Naszym orężem powinna być modlitwa i zaufanie, bo nie ma dobrego życia bez modlitwy. Wspaniałym mężem modlitwy był św. Jan Paweł II, którego stawiam wam za wzór.

11.06.2018 - 18.06.2018
Dom Boży – miejsce święte nie może być miejscem kupczenia czy załatwiania interesów. To miejsce postu, modlitwy i oddawania chwały Bogu Najwyższemu.

04.06.2018 - 11.06.2018
Boże Ciało stanowi publiczne świadectwo eucharystycznej pobożności chrześcijan. Tego dnia Pan Jezus bierze w posiadanie nasze ulice i place, które pobożnie zdobi się kwiatami i gałęziami. A procesja Bożego Ciała sprawia, że Chrystus staje się obecny w przestrzeni miast i wsi.

28.05.2018 - 04.06.2018
Doświadczamy szczególnego czasu, jakim jest jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. To, że akurat nam dane jest go przeżywać, możemy traktować jako przywilej, ale zarazem zobowiązanie.

21.05.2018 - 28.05.2018
Żyjąc tak, jak wymaga Pan Jezus, tak jak tego wymaga Kościół, nie tylko zbawicie siebie, swoje dusze, ale przyczynicie się do zbawienia dusz innych ludzi.

14.05.2018 - 21.05.2018
Nie liczcie na własne siły, nie liczcie na najnowocześniejszy sprzęt ani szczegółowe prognozy i plany. Zaufajcie przede wszystkim Panu Bogu.

07.05.2018 - 14.05.2018
Przez dobrze nam znaną modlitwę „Zdrowaś Maryjo” człowiek może wiele osiągnąć nie tylko dla siebie, ale i dla całego świata, a dowodem na to są chociażby objawienia fatimskie.

30.04.2018 - 07.05.2018
Tradycja wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych buduje patriotyzm i rozwija poczucie więzi narodowej.

23.04.2018 - 30.04.2018
Należy oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli lub starali się o naszą wolność.

16.04.2018 - 23.04.2018
Nasze zrywy, powstania niepodległościowe, co jest zupełnie niezrozumiałe dla Europy, zwłaszcza współczesnej, nigdy nie odbywały się bez mocnego związku z Bogiem

09.04.2018 - 16.04.2018
Czasami bywa tak, że nie rozumiemy poczynań Pana Boga, ale wszystko to, co czyni, robi dla naszego dobra.

03.04.2018 - 10.04.2018
Maryja jest nam dana jako przewodniczka naszej nadziei.

05.03.2018 - 12.03.2018
Potrzeba nam widzieć swoją słabość, ale jeszcze bardziej trzeba nam wierzyć w Boże Miłosierdzie.

26.02.2018 - 05.03.2018
Uczynki miłosierdzia to niezwykle ważny element naszej chrześcijańskiej postawy

19.02.2018 - 26.02.2018
Św. Faustyna jest dla nas drogowskazem szczególnie we współczesnym świecie, pełnym znieczulicy społecznej, gdzie zbyt mało interesujemy się dobrem drugiego człowieka.

05.02.2018 - 12.02.2018
Dziękuję osobom konsekrowanym za to, że są nauczycielami i świadkami sposobu życia pana naszego Jezusa Chrystusa. Droga, którą wybrali, jest trudna i pełna wysiłku, ale jest jedynym pewnym rozwiązaniem, który prowadzi do szczęścia wiecznego.

25.12.2017 - 01.01.2018
Potrzebujących jest wszędzie bardzo dużo. Wystarczy aktywniej zaangażować się w działania charytatywne, by to zobaczyć.

11.12.2017 - 18.12.2017
Każdy dobry gest, każdy dobry uczynek jest zauważony przez Boga i nie zostanie zapomniany.

04.12.2017 - 11.12.2017
Akcja Katolicka naszej diecezji podejmuje wyzwania, jakie niesie współczesny świat, dokonuje wiele dobra.

20.11.2017 - 27.11.2017
Przez 123 lata zaborów tęsknota za niepodległą i wolną Ojczyzną mieszała się z tym głębokim pragnieniem, które zawiera się w tych trzech słowach: „My chcemy Boga”. I tylko dlatego, że tej tęsknoty i tego pragnienia nie oddzielono, odzyskaliśmy 99 lat temu wolność, a potem walczyliśmy o jej niepodległość.

13.11.2017 - 20.11.2017
Aby żyć, wzrastać i wytrwać w wierze do końca, musimy karmić ją Słowem Bożym oraz prosić Boga, aby przymnażał nam wiary.

06.11.2017 - 13.11.2017
Różaniec to narzędzie, aby bronić od zła siebie i innych.

30.10.2017 - 06.11.2017
Nasza historia mówi jasno – chcesz zwyciężyć Polaków, to ich skłóć, podziel, spraw, aby nie mieli wielkich ideałów. Ale kiedy mieliśmy zdrowego ducha i przyświecały nam piękne, szlachetne ideały, wielkie cele do osiągnięcia, wśród których na samym szczycie jest wiara, wtedy zwyciężaliśmy zło, niezależnie od tego pod jaką postacią nas atakowało.

23.10.2017 - 30.10.2017
Celem edukacji jest wyprowadzenie człowieka z egoizmu i poszerzenie jego horyzontów, by stał się w pełni człowiekiem. W tym procesie wędrowania do pełni człowieczeństwa musimy opierać się na prawdzie – w przeciwnym razie nasz wysiłek pójdzie na marne.

16.10.2017 - 23.10.2017
W odpowiedzi na nieustanne prośby Matki Bożej : odmawiajcie Różaniec! cała Polska i świat nie wypuszcza z rąk różańca. On jest naszą siłą. Z nim wypraszamy skutecznie najtrudniejsze sprawy współczesnego świata, naszej Ojczyzny, poszczególnych rodzin i każdego z nas.

09.10.2017 - 16.10.2017
Kościół jest przecież domem Boga żywego i wszechmogącego, do którego każdy może przyjść, nawiązać kontakt ze Stwórcą, otworzyć swoje serce, zmienić życie. Tutaj możecie nabrać sił do walki ze złem, które przybiera rozmaite formy.

18.09.2017 - 25.09.2017
W roku 25-lecia diecezji warto podkreślić i docenić olbrzymią pracę księży oraz wiernych, którzy w trudzie, w niewygodach codzienności, z niewyobrażalnym dziś poświęceniem wznosili materialne struktury parafii niezbędne do duchowego wzrostu Ludu Bożego, oraz dostrzec starania tych, którzy obecnie, nie szczędząc swoich sił, budują kolejne świątynie w naszej diecezji

11.09.2017 - 18.09.2017
Dziękuję wam za podjęte cierpienie. Łączcie się męką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Matka Boża, która wspiera, pociesza, dodaje otuchy i pozwala pokonać sytuacje, które wydają się nie do pokonania, będzie z wami w trudnych chwilach choroby i bólu.

14.08.2017 - 21.08.2017
Wszystkich tych, którzy nie mogą wraz z pielgrzymami iść na Jasną Górę, zachęcam do duchowego uczestnictwa. Niech dni, w których wasi bliscy będą doświadczać trudu drogi, będą dla was czasem głębszej refleksji i wytrwałej modlitwy, studium Pisma Świętego i codziennej Eucharystii.

31.07.2017 - 07.08.2017
Składam wszystkim policjantkom i policjantom podziękowania za codzienną służbę, rzetelność i poświęcenie.

03.07.2017 - 10.07.2017
Kapłaństwo to zaszczyt, to duma, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie wobec ludzi.

19.06.2017 - 26.06.2017
Ileż to dobra spływa na ziemię, kiedy człowiek wierzy i bezgranicznie ufa Bogu. Jest Mu posłuszny, nawet jeśli nie rozumie Jego żądań, Jego woli.

22.05.2017 - 29.05.2017
Jezusa Chrystusa nikt i nic nie jest w stanie pokonać, nawet śmierć. On żyje i króluje! Niech ta prawda będzie powodem naszej radości w całym naszym życiu.

15.05.2017 - 22.05.2017
Pan Bóg zaprosił Maryję do wzięcia udziału w wyzwoleniu człowieka od wszelkiego zła, które nie tylko go niszczy, ale odbiera mu szczęście – to na ziemi i to w wieczności.

08.05.2017 - 15.05.2017
Niech Matka Boża będzie dla nas wzorem, jak postępować w życiu.

01.05.2017 - 08.05.2017
Dzięki sztuce, muzyce nasze życie nabiera blasku. A jeśli do tego dodamy otwartość na Boga i drugiego człowieka, to ukazuje się nam perspektywa duchowego rozwoju.

24.04.2017 - 01.05.2017
Zmartwychwstanie Jezusa otwiera nam dostęp do nowego życia. My także zmartwychwstaniemy i już więcej nie umrzemy.

27.03.2017 - 03.04.2017
W trudnych sytuacjach, kiedy serce przepełnione jest strachem, człowiek szuka pomocy u Pana Boga. Bo to Ten, któremu zależy na nas, który nie tylko pragnie naszego dobra, ale także je sprawia.

27.03.2017 - 03.04.2017
W trudnych sytuacjach, kiedy serce przepełnione jest strachem, człowiek szuka pomocy u Pana Boga. Bo to Ten, któremu zależy na nas, który nie tylko pragnie naszego dobra, ale także je sprawia.

20.03.2017 - 27.03.2017
Niech spotkania z cierpiącymi stają się dla nas zaproszeniem i okazją do przekraczania egoizmu, do wychodzenia z zamknięcia w sobie.

13.03.2017 - 20.03.2017
Chroń nas, Panie, przed obojętnością i niewrażliwością na dobro duchowe nasze własne i bliźnich.

27.02.2017 - 06.03.2017
Jezusowi zależy na tym, by człowiek ufał Bogu, by w Nim pokładał nadzieję, choć nie jest w stanie pojąć Bożych planów.

30.01.2017 - 06.02.2017
Bóg dobrowolnie przychodzi na świat, aby cierpieć i umrzeć za człowieka.

23.01.2017 - 30.01.2017
Bóg rodzi się na ziemi, by zwyciężyć zło i wskazać człowiekowi sposoby, jak nie dać się złu zwyciężyć.

16.01.2017 - 23.01.2017
To właśnie miłość Ojca Niebieskiego do człowieka jest jedynym powodem narodzin Jezusa Chrystusa.

09.01.2017 - 16.01.2017
Jezus przychodząc jako małe, bezbronne dziecko pokazuje, że każdy człowiek, nawet ten najsłabszy, najmniejszy ma ogromną wartość i powinien być kochany i szanowany.

02.01.2017 - 09.01.2017
My, Polacy, mamy największą liczbę kolęd. Przy śpiewie kolęd i pastorałek wzrastał duch naszego narodu w bardzo trudnych momentach historii.

26.12.2016 - 02.01.2017
To piękny zwyczaj, że wierni pragną przełamać się opłatkiem, zwyczajem ojców naszych, i życzyć sobie wiele dobrego.

12.12.2016 - 19.12.2016
Któż z nas nie musi stawiać czoła różnego rodzaju trudnościom. Niestety, niekiedy zdarza nam się upaść, zgrzeszyć.

05.12.2016 - 12.12.2016
Maryja jest wrażliwa na naszą nędzę, ból i cierpienie, może wiele uczynić dla każdego z nas.

28.11.2016 - 05.12.2016
Grzech ma nie tylko reperkusje w życiu doczesnym, ale jest największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, ponieważ odnosi się także do tego, co się będzie działo po śmierci.

21.11.2016 - 28.11.2016
Święty Jan Paweł II wielokrotnie przestrzegał nas i mówił, że naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości.

14.11.2016 - 21.11.2016
Choć Jubileusz Miłosierdzia uroczyście zakończyliśmy wspólną modlitwą, to dobroć Boga i Jego opieka nigdy się nie skończą.

07.11.2016 - 14.11.2016
Pan Jezus daje nam radę – tę samą, jaką dał jawnogrzesznicy – „idź i nie grzesz więcej”.

31.10.2016 - 07.11.2016
Niebezpieczeństwo zatarcia granicy między dobrem a złem w dzisiejszym świecie jest bardzo wielkie.

24.10.2016 - 31.10.2016
Aby myśleć o przyszłości Polski, trzeba zadbać o wychowanie młodego człowieka.

17.10.2016 - 24.10.2016
Modlitwa różańcowa jest potężna! Dzięki niej możemy zwyciężać siły zła.

03.10.2016 - 10.10.2016
Pamiętajmy – w Jezusie Chrystusie mamy zawsze pomoc i obronę. I choćby cały świat był przeciw nam, Jezus nas wysłucha i doradzi. W Nim nasza pomoc, w Nim nasz ratunek.

26.09.2016 - 03.10.2016
W naszym codziennym życiu potrzebujemy wzorca, potrzebujemy kogoś kto nas podtrzyma gdy upadamy, doda sił i poprowadzi. Takim kapitalnym przewodnikiem przez życie jest Matka Boża.

19.09.2016 - 26.09.2016
Jezus Chrystus okazuje nam przebaczenie, zrozumienie. Pamiętajmy – w Jezusie mamy zawsze pomoc i obronę.

12.09.2016 - 19.09.2016
Matka Boża zasługuje na naszą największą miłość i cześć.

05.09.2016 - 12.09.2016
U progu nowego roku szkolnego chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom, a szczególnie katechetom – światła Ducha Świętego, mądrości Najświętszej Maryi Panny i cierpliwości św. Józefa.

22.07.2016 - 29.07.2016
Pielgrzymka jest czasem na pogłębienie relacji z Panem Jezusem poprzez modlitwę. Jest to także sposobność, by ofiarować Bogu trud, poświęcenie, wyrzeczenie.

18.07.2016 - 25.07.2016
Dzięki kulturze i sztuce nasze życie nabiera blasku; a jeśli do tego dodamy otwartość na Boga i drugiego człowieka, to ukazuje się nam perspektywa duchowego rozwoju.

11.07.2016 - 18.07.2016
Chcę wam to położyć na sercu, abyście wolę Chrystusa, jaką jest modlitwa za Ojczyznę, wypełniali.

04.07.2016 - 11.07.2016
Mamy bronić życia, bo życie naszych dzieci to nasza przyszłość.

27.06.2016 - 04.07.2016
Na nasze życie musimy patrzeć nie tylko w kategoriach ziemskich, ale i wiekuistych.

20.06.2016 - 27.06.2016
Są pewne wartości, dla których człowiek powinien poświęcić nawet swoje życie.

13.06.2016 - 20.06.2016
Musimy nauczyć się mówić do Boga z ufnością i prostotą dzieci...

06.06.2016 - 13.06.2016
Bóg ma prawo do naszego życia, i szukając nas chce naszego szczęścia.

30.05.2016 - 06.06.2016
Chcemy dziś dziękować Jezusowi za te bezcenne dary, a jednocześnie pokazać Mu nasze rodziny, domostwa, zagrody...

02.05.2016 - 09.05.2016
Maryja pragnie nam pomóc, abyśmy w świetle Jej miłosiernego spojrzenia wykrzesali ze swego serca jeszcze więcej.

25.04.2016 - 02.05.2016
Jeżeli chcemy być szczęśliwi, musimy słuchać Boga.

18.04.2016 - 25.04.2016
Kiedy będzie nam na sercu i na duszy ciężko, to należy pamiętać o tym, że w niebie mamy wielkiego orędownika – św. Jana Pawła II.

11.04.2016 - 18.04.2016
Trzeba tylko przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, aby cud Miłosierdzia okazał się w całej pełni.

04.04.2016 - 11.04.2016
W życiu człowiek przeżywa rożne trudne chwile, z którymi musi się zmierzyć.

14.03.2016 - 21.03.2016
Nadzieja jest zawsze. Bóg nikogo nie odtrąca, bo jest miłosierny.

07.03.2016 - 14.03.2016
Przybywamy do Matki, która ochrania, podtrzymuje, kocha, wlewa nadzieję. To właśnie z niezgłębionego Miłosierdzia Bożego wynika Jej ogromna miłość.

29.02.2016 - 07.03.2016
Trzeba nam czynić dobro, bowiem od tego, ile dobrych uczynków spełnimy w ciągu naszego życia, będzie zależało to, co się z nami będzie działo po śmierci.

22.02.2016 - 29.02.2016
Kościół w Wielkim Poście prosi o post, modlitwę i jałmużnę, które są dziełami miłosierdzia.

15.02.2016 - 22.02.2016
Dziękuję chorym, którzy ofiarują za innych te trudne momenty swojego życia.

08.02.2016 - 15.02.2016
Trzeba pamiętać, że droga życia osoby konsekrowanej ma być z pożytkiem nie tylko dla niej samej, ale dla całego świata.

01.02.2016 - 08.02.2016
Człowiek jest jedyny i niepowtarzalny – został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga.

25.01.2016 - 01.02.2016
Kultura zalicza się do filarów życia duchowego.

18.01.2016 - 25.01.2016
Trzeba zdobywać wiedzę, by czynić sobie ziemię poddaną, ale wiedza musi być uzupełniona wiarą i dobrocią.

11.01.2016 - 18.01.2016
W swoich modlitwach powinniśmy się także o nawrócenie grzeszników. Dziś to już trochę zapomniana tradycja. A warto ją praktykować, bo człowiek, który modli za grzeszników, rozsiewa wokół siebie dobro.

4.01.2016 - 11.01.2015
Przekroczyliśmy Bramę Miłosierdzia - Drzwi Święte. Jest ona znakiem wchodzenia w nową rzeczywistość, której na imię Miłosierdzie Boże.

28.12. 2015 - 04.01.2016
Kiedy spoglądamy na krzyż, winniśmy być wdzięczni Bogu za to, czego dokonał - za Jego śmierć, która otworzyła nam bramy nieba.

07.12. 2015 - 14.12.2015
Z chwilą chrztu świętego rozpoczyna się nowe życie, nowe stworzenie.

30.11.2015 - 07.12.2015
Swoje troski powierzajmy Panu Bogu, nawet te zwykłe, codzienne. Pan Bóg zawsze jest blisko nas, tylko my musimy to odkryć i zrozumieć.

23.11.2015 - 30.11.2015
Człowiek wszystko otrzymał w darze od Pana Boga.

16.11.2015 - 23.11.2015
Człowiek ma panować nad światem nie w sposób swawolny, ale zgodnie z zamysłem Stwórcy.

09.11.2015 - 16.11.2015
Przed Światowymi Dniami Młodzieży musi być poruszenie całej diecezji, księży, młodych i przedstawicieli samorządowców.

2.11.2015 - 09.11.2015
Poezja to dusza narodu. W niej jest osadzona esencja wartości patriotycznych, narodowych, społecznych, ale i osobistych, jednostkowych.

26.10.2015 - 02.11.2015
Pomoc drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie, to absolutnie pierwszorzędna kwestia w relacjach społecznych.

19.10.2015 - 26.10.2015
Diabeł z pieczołowitością i wielkim zaangażowaniem zastawia na człowieka pułapki.

5.10.2015 - 12.10.2015
Wychowanie w rodzinie wymaga poświęcenia, trudu, dialogu, stałości i przykładu. Najlepszym sposobem wychowania jest dobry przykład!

28.09.2015 - 5.10.2015
Pielgrzymka to idealny moment do nawrócenia się. To okazja do refleksji nad naszym postępowaniem, do spojrzenia na drogę, którą kroczymy i skonfrontowania naszych wyborów z wzorem, jaki zostawił nam Jezus.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Nikt z nas nie może zapominać o modlitwie, o słuchaniu Słowa Bożego i wdrażaniu go w życie, choćby nie wiem ile miał pracy i obowiązków.

29.06.2015 - 06.07.2015
Musimy zdać się na Pana Boga, powierzyć Mu nasze życie - osobiste, rodzinne, społeczne. A możemy to uczynić poprzez modlitwę i zadośćuczynienie, bo złu powinniśmy się przeciwstawić i go powstrzymać.

22.06.2015 - 29.06.2015
Pojęcie „miłość” ma wiele znaczeń i coraz częściej gubi dziś swój sens. Tak naprawdę miłość oznacza jedno - pragnienie dobra człowieka i wcielanie go.

07.04.2015 - 13.04.2015
Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest najważniejszym argumentem za tym, by Panu Bogu zaufać. Wiara, oddanie, modlitwa - to znaki prowadzące do Boga.

07.04.2015 - 13.04.2015
Pamiętajmy, że Bóg nie stworzył ziemi dla pełnego szczęścia człowieka. Ono jest gdzie indziej. Ale Jezus pomaga poszukującym szczęścia. W Ewangelii jest zawarty program, jak być szczęśliwym. To zupełnie inny projekt niż ten, który oferuje nam świat.

30.03.2015 - 6.04.2015
Skoro Jezus żyje, jest z nami i nas kocha, czy mamy się czego obawiać, czy możemy być smutni, nieszczęśliwi, albo zbytnio zatroskani?

23.03.2015 - 30.03.2015
Samo przebywanie w kościele nie wystarczy, trzeba otworzyć swoje serce na Boga.

16.03.2015 - 23.03.2015
Jezus może, jak w Kanie Galilejskiej, wymagać pomocy człowieka do dokonania cudu, dlatego Maryja mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Uwierzcie bezgranicznie jak Matka w Jego wszechmoc.

02.03.2015 - 09.03.2015
Darem dla Kościoła w Polsce oraz wielkim zobowiązaniem dla każdego z nas jest zadanie organizacji najbliższego spotkania młodych całego świata, które - z woli papieża Franciszka - odbędzie się w lipcu 2016 r. w Krakowie.

09.02.2015 - 16.02.2015
W sposób szczególny oddaliście się Bogu przez śluby: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Przez to jeszcze bardziej upodabniacie się do Jezusa Chrystusa.

02.02.2014 - 09.02.2015
Przyjąć Jezusa Chrystusa do swego serca, sprawić, by mógł zamieszkać w nas – czego On sam bardzo pragnie – oznacza dla człowieka, także współczesnego, otrzymać od Boga niezwykłą moc.

29.12.2014 - 05.01.2015
Nasza diecezja podejmie ok. 5 tys. młodych ludzi z różnych krajów. Abyśmy dobrze podeszli do tego zadania, potrzebna jest formacja duchowa i modlitwa, gdyż Światowe Dni Młodzieży to w zasadzie jedno wielkie spotkanie modlitewne.

08.12.2014 - 15.12.2014
Dzisiaj dla dobra górnictwa potrzeba natychmiastowego dialogu, do którego obok polityków i ekspertów z różnych dziedzin zasiądą górnicy. Dialog musi być oparty na szczerym poszukiwaniu prawdy.

01.12.2014 - 08.12.2014
Każdy kościół jest miejscem świętym. Ludzie do dobrego bytowania na ziemi potrzebują takich miejsc. W mej pamięci na zawsze pozostanie wzruszający widok osób, które po obejrzeniu zniszczeń katedry płakały. Płakały, bo współczuły.

17.11.2014 - 24.11.2014
Legionistów jednoczyła głęboka treść ukryta w haśle: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To właśnie dzięki ich poświęceniu żyjemy w wolnym kraju.

13.10.2014 - 20.10.2014
Bóg Wszechmogący - Ten, który stwarzał świat, Ten, który ma mieszkanie w niebie, przychodzi tutaj, aby z wami być.

06.10.2014 - 12.10.2014
Życie i słowo muszą iść w parze. W każdym powołaniu ważny jest autentyzm, zwłaszcza zaś w powołaniu do stanu kapłańskiego i zakonnego.

29.09.2014 - 06.10.2014
Maryja oświeca nasze drogi, jest naszą przewodniczką. Nie raz pomaga nam wybrnąć z trudnych życiowych sytuacji. Ona zawsze potrafiła zaufać Panu Bogu.

15.09.2014 - 22.09.2014
Jaka jest przyszłość narodu okaleczonego ubytkiem ziemi? Doświadczyliśmy tego we współczesnej historii. Czy nadal jesteśmy roztropni w wyprzedawaniu majątku, na który także i wy, kochani, tak ciężko przez wiele lat pracowaliście?

08.09.2014 - 15.09.2014
Naszym orężem powinna być modlitwa i zaufanie, bo nie ma dobrego życia bez modlitwy.

01.09.2014 - 08.09.2014
Modlitwa różańcowa jest wyjątkowa. Jest to modlitwa, która przynosi nam ulgę w naszych cierpieniach i zmaganiach.

25.08.2014 - 01.09.2014
W roku kanonizacji naszego rodaka Jana Pawła II pragniemy podziękować Bogu i utrudzonym rolnikom za zebrane plony

18-25.08.2014
Sierpień przypomina nam, że w historii Ojczyzny byli zawsze ludzie gotowi oddać za nią życie.

11-18.08.2014
Pielgrzymowanie jest starą tradycją chrześcijaństwa. Jest ono zawsze obrazem pielgrzymki do niebieskiej Ojczyzny.

04-11.08.2014
Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że największy wróg Kościoła nie jest na zewnątrz niego, ale znajduje się wewnątrz Kościoła. Są to chrześcijanie letni, obojętni, którym na niczym nie zależy.

28.07-04.08.2014
Jak pokazuje historia, człowiek nie raz próbował tak ulepszać świat – bez Boga, że kończyło się to tragicznie.

21-27.07.2014
Walka z dobrem i prawda nie ustała. Są osoby, które pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat, nowy porządek bez Boga.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

2014-07-17 08:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

30 tys. euro od sosnowieckich księży dla Ukrainy

[ TEMATY ]

bp Grzegorz Kaszak

diecezja sosnowiecka

pomoc dla Ukrainy

Diecezja Sosnowiecka

- Postanowiliśmy, że z okazji 30-lecia diecezji księża diecezji sosnowieckiej przekażą 30 tys. euro na rzecz diecezji charkowsko-zaporoskiej. Jest to dar duchowieństwa diecezji sosnowieckiej dla diecezji, która jest bardzo w tych dniach doświadczana - mówił bp Grzegorz Kaszak w czasie konferencji prasowej w domu Szilo w Czeladzi. Spotkanie z udziałem abp Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego poświęcone było sytuacji na Ukrainie.

- Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Wiemy, co się dzieje w Charkowie. Już wcześniej mieliśmy kontakty bpem Pawłem Gonczarukiem, który jest biskupem charkowsko-zaproskim. Jest to dar od serca księży diecezji sosnowieckiej: 30 tys. euro – powiedział bp Grzegorz Kaszak.

CZYTAJ DALEJ

Bp Milewski: Bóg wybrał Ulmów, żeby pokazali, jak żyć Ewangelią

2024-02-25 19:52

[ TEMATY ]

rodzina Ulmów

flickr.com/episkopatnews

W diecezji płockiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów. - Pan Bóg wybrał Ulmów. Oni pokazali, jak żyć Ewangelią, jak w chwili próby pójść śladami Jezusa - powiedział bp Mirosław Milewski w Rypinie. Parafia pw. Świętej Trójcy była pierwszą na diecezjalnej mapie peregrynacji pt. „Otoczmy troską życie”.

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że wspólnota parafialna przyjęła materialną cząstkę należącą do „najsłynniejszej rodziny w Polsce” - błogosławionej rodziny Ulmów ze wsi Markowa na Podkarpaciu.

CZYTAJ DALEJ

Szydłowiec: w miejscowym kościele odkryto fragmenty późnogotyckich polichromii

2024-02-27 19:28

Margita Kotas/Niedziela

Szydłowiecka fara św. Zygmunta – widok od strony ul. Zakościelnej

Szydłowiecka fara św. Zygmunta – widok od strony ul. Zakościelnej

Fragmenty polichromii z pierwotnego wystroju kościoła, odkryto w trakcie prac konserwatorskich w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu koło Radomia. Obiekt sakralny pochodzi z przełomu XV i XVI wieku.

Witold Bujakowski, konserwator zabytków w Radomiu poinformował, że odkrycia dokonano fragmencie ściany południowej w nawie głównej świątyni. To właśnie w tej części kościoła trwa renowacja ołtarza św. Rocha. Widoczne są tam ubytki zaprawy, w których ujawnione zostały tzw. plamy barwne. - Można je interpretować jako zachowane partie polichromii. Widoczne brązowe plamy barwne to prawdopodobnie zachowana wcześniejsza warstwa malarska. W górnej partii obrysu ołtarza widoczna jest plama o kolorze ochry co świadczy o tym, że jest to starsza zachowana warstwa polichromii - wyjaśnił Witold Bujakowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję