Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Klub pełen działań

Niedziela sosnowiecka 49/2012, str. 3

[ TEMATY ]

Klub Inteligencji Katolickiej

Adam Tarnowski

Bp Grzegorz Kaszak w ośrodku „Pod Kolegiatą” prowadzonym przez KIK

Bp Grzegorz Kaszak w ośrodku „Pod Kolegiatą” prowadzonym przez KIK

Jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej działa już 25 lat. Z tej okazji 18 listopada bp Grzegorz Kaszak odprawił w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie uroczystą Mszę św. w intencji członków KIK- u i podejmowanych przez nich dzieł. Pasterz Kościoła sosnowieckiego odwiedził także sztandarowe dzieło KIK-u - świetlicę „Pod Kolegiatą”. Ale to nie wszystko, od 12 do 23 listopada, KIK świętując jubileusz przygotował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej podczas którego w różnych miejscach miasta można było poznać działalność Klubu oraz skorzystać z bogatej oferty kulturalnej począwszy od koncertów, poprzez wystawy aż po filmy.

Reklama

Rok 1987 był rokiem przełomowym w historii Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie. Spotkania środowiska inteligenckiego, które rozpoczęły się już na początku lat 80. XX wieku nabrały intensywności. - Władze PRL stojące przed ogromnymi problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi wykazywały oznaki ograniczonego liberalizmu w stosunku do stowarzyszeń, a zbliżająca się pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1987 r. stwarzała dużą szansę na pozytywne załatwienie wniosku o rejestrację. Dlatego środowisko klubowe zdecydowało się na wystąpienie do władz o legalizację stowarzyszenia. I tak 30 marca 1987 r. odbyło się zebranie założycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, na którym było obecnych 20 członków. Podczas tego spotkania zapoznano zebranych ze statutem, wybrano komitet założycielski oraz podjęto uchwałę o założeniu KIK w Jaworznie - tłumaczy Czesław Brandys, prezes KIK w Jaworznie. Na pozytywną decyzję nie trzeba było długo czekać. 4 listopada 1987 r. Klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń, ca za tym idzie uzyskał osobowość prawną i rozpoczął oficjalną działalność statutową. - W pierwszej kolejności poinformowaliśmy o zarejestrowaniu Klubu metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. W odpowiedzi otrzymaliśmy słowa radości i życzenia błogosławieństwa Bożego w pracy dla Komitetu Założycielskiego i wszystkich obecnych i przyszłych członków. Poinformowaliśmy również Sekretariat Episkopatu Polski w Warszawie i Kluby Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Chrzanowie. Wiadomość o rejestracji KIK-u w Jaworznie podało również Radio Wolna Europa oraz miesięcznik „Kultura” redagowany w Paryżu przez Jerzego Giedroycia - wspomina Czesław Brandys.

W działalności Klubu można wyróżnić trzy kierunki: religijno-kulturalny, formacyjny oraz udział w życiu społecznym miasta i lokalnego Kościoła. Na polu kultury działania najlepiej oddaje organizowany od lat Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Pierwszy odbył się już w 1988 r.! - Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna cieszą się prelekcje organizowane przez Klub, a naszymi gośćmi byli znani opozycjoniści, ludzie zasłużeni dla wolności słowa i demokracji w Polsce - tłumaczy prezes KIK. Jak chodzi o formację to od 20 lat, średnio raz w miesiącu, odbywają się wykłady ks. dr. Lucjana Bielasa na temat: Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, historii Kościoła, rodziny oraz nauczania papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. KIK jest także organizatorem wielu pielgrzymek, wycieczek i wyjazdów do teatru.

Jednak największa chlubą Klubu jest utworzenie świetlicy dla dzieci pod nazwą Ośrodek dla Rodziny „Pod Kolegiatą”. - Dzięki błogosławieństwu i poparciu bp. Adama Śmigielskiego oraz wielu ludzi dobrej woli, a przede wszystkim dzięki Opatrzności Bożej - 14 grudnia 2003 r. doszło do otwarcia ośrodka, który działa do dziś. Codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 do 18.00, ze zorganizowanych zajęć korzysta około 30 dzieci i młodzieży, aby w bezpieczny i aktywny sposób spędzać wolny czas. Dzieci uczestniczą ponadto w licznych zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Wzmacnianie wartości rodzinnych realizowane jest poprzez liczne imprezy okolicznościowe typu Dzień Matki i Ojca, spotkanie Bożonarodzeniowe, wyjazd na weekend - wylicza Czesław Brandys. Program świetlicy realizowany jest na podstawie zawieranej corocznie umowy z Gminą Jaworzno, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2012-11-30 12:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zielona Góra: Dzień skupienia Klubu Inteligencji Katolickiej

[ TEMATY ]

Klub Inteligencji Katolickiej

Krystyna Dolczewska

Tematem tegorocznego Dnia Skupienia KIK-u 12 kwietnia w klasztorze oo. Francisz-kanów były słowa Psalmu 8:

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,

chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich”.

Dwie nauki oraz homilię podczas Mszy św. wygłosił bp Paweł Socha. - Pan Bóg dał także ludziom coś z siebie: wolną wolę, zdolność do myślenia i sumienie. Nasza godność wynika więc nie tylko z tego, że jesteśmy stworzeniem Bożym, ale także do Niego podobnym. Godność człowieka jest według pierwszej encykliki św. Jana Pawła II „Redemptor hominis” wartością nadrzędną nad wszelkim prawodawstwem jakiegokolwiek państwa. Ustanowiona przez Boga, jest gwarantem naszej wolności i nietykalności.

Papież pisze, że jeżeli człowiek chce siebie zrozumieć, musi się zbliżyć do Chrystusa. Wtedy zaowocuje to nie tylko uwielbieniem Boga, ale także zdumieniem nad swą godnością. I to właśnie nazywa się Ewangelią, Dobrą Nowiną czy chrześcijaństwem. Dzisiaj człowiek jest zagrożony wytworami swego umysłu i pracy, a postęp techniczny nie idzie w parze z rozwojem duchowym. Człowiek jest zdolny poznać Boga, ale nie oddaje Mu czci i nie dziękuje, dlatego była potrzeba odkupienia, które nadało mu ostateczną godność, bo sam Bóg umarł za niego.

Dzień skupienia, to nie tylko nauki, ale też Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa i koronka do miłosierdzia Bożego. Zakończył się około godziny 18 podziękowaniem Księdzu Biskupowi. W imieniu KIK-u dziękowali Grażyna Gradowicz i Zygmunt Mazurkiewicz.

CZYTAJ DALEJ

Święci Archaniołowie – Michał, Rafał i Gabriel


Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.

29 września Kościół katolicki obchodzi święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika´el, znaczy "Któż jak Bóg".

Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to Autor ostatniej księgi Pisma Świętego czyli Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwianiu. Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, nazywano św. Michała księciem narodu wybranego. Prorok Daniel zalicza go do jednego z pierwszych książąt. Zapewnia, że tylko Michał Archanioł może pomóc w walce z wrogiem. W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach.

Pierwsze znane święto ku czci świętego Michała Archanioła sięga połowy czwartego wieku. Obchodzono je 8 maja na Monte Sant´Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech, gdzie miał się objawić Książę chórów anielskich. Św. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, dnia 29 września obchodzić rocznicę tego faktu. Święto rozciągnięto na Kościół powszechny i do dziś je obchodzimy. Świętego Michała obrały sobie za szczególnego patrona Niemcy, Austria i Francja. Belgia w kulcie świętego Michała stara się dorównać Francji. Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi ze Wschodu, obrała go sobie za szczególnego opiekuna. W Ameryce północnej kult świętego Michała wyraża się między innymi przez budowanie licznych kościołów ku jego czci, a także nadawanie przy chrzcie imion Michał i Michalina.


W Polsce kult św. Michała Archanioła był bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało cudownej pomocy św. Michała w walkach z niewiernymi. Powstały bractwa i cechy rzemieślników pod jego wezwaniem, budowano także ku jego czci kościoły i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie. Znane są przysłowia ludowe związane z imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: "Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała", "Na Michała łowcy chwała", "Jaki Michał, taka wiosna". Święty Michał Archanioł jest obecnie znany i czczony przez cały świat katolicki. Dał on się poznać jako zwycięski wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca chwały prawdziwego i wielkiego w swej mocy i potędze Boga.


Imię Gabriel znaczy: "Mąż Boży" lub "Wojownik Boży".

Z tym imieniem spotykamy się w Starym Testamencie, w księdze proroka Daniela. Najpiękniejszą jednak misję spełnił św. Gabriel w Nowy Testamencie, kiedy zwiastował Zachariaszowi w świątyni w Jerozolimie narodzenie syna - św. Jana Chrzciciela oraz kiedy Najświętszej Maryi Panny zwiastował narodzenie Pana Jezusa - Syna Bożego. Te dwa wydarzenia szczegółowo opisał św. Łukasz w swojej Ewangelii. Niektórzy z pisarzy kościelnych nazywają św. Gabriela aniołem stróżem Świętej Rodziny. Prawie wszystkie obrządki chrześcijańskie umieściły wspomnienie świętego Gabriela tuż przed lub po uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Tak było i w liturgii rzymskiej do roku 1969, kiedy to przełożono pamiątkę na dzień 29 września. Papież Pius XII w 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Kult św. Gabriela jest znacznie mniejszy niż kult św. Michała. Imię Gabriel jest już coraz rzadziej spotykane.


Hebrajskie imię Rafał: "Bóg uleczył". Jest ono związane z biblijną opowieścią o Tobiaszu.

W tej opowieści święty Rafał mówi sam o sobie: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański"(Tb 12, 15). Święty Rafał doznawał czci jako patron chorych i podróżnych. W Polsce imię Rafał należy do dość popularnych. Wśród znanych postaci imię to nosili: błogosławiony ojciec Rafał z Proszowic, św. Rafał Kalinowski, błogosławiony ojciec Rafał od św. Józefa - karmelita, którego beatyfikował w 1983 roku papież Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Podejmij #WyzwanieRóżańcowe

2020-09-29 22:40

ks. Łukasz Romańczuk

Lubisz wyzwania, które wymagają dużego wysiłku? To spróbuj takiego, które może umocnić twojego ducha!

#WyzwanieRóżańcowe to inicjatywa Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej, wrocławskiej wspólnoty stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, PWT we Wrocławiu, Gościa Wrocławskiego, Obserwatorium Społecznego, Nowego Życia, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Niedzieli Wrocławskiej.

Nakręcili oni spot, w którym zachęcają do modlitwy różańcowej, ale nie tylko.

- Celem naszego wyzwania modlitewnego jest zaproszenie do modlitwy różańcowej, uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - mówi ks. Bartosz Mitkiewicz, duszpasterz Wspólnoty Wrocławskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Nie jest to jedyne zadanie tych, co włączają się w akcje.

- Ważne, aby zrobić selfie z różańcem w dłoni i opublikować na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Snapchat, oznaczenie hasztagiem #WyzwanieRóżańcowe oraz zaproszenie innych do modlitwy - dodaje.

Pomysłodawcami wyzwania są studenci z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Wyzwanie jest wakacyjnym pomysłem studentów, którzy wtedy przeżywali internetowe rekolekcji wspólnoty - mówi ks. Bartosz.

- Różne wyzwania można odnaleźć w sieci, które mają odniesienie do pomocy innym ludziom. Nasza inicjatywa różańcowa ma być taką drobną pomocą duchową oraz okazją do świadectwa. Dlaczego jako Niedziela Wrocławska włączyliśmy się w akcję? Z dwóch względów. Po pierwsze media katolickie powinny promować pozytywne rzeczy, a po drugie jest to pewnego rodzaju przykład ewangelizacji, którymi nasze media powinny się zajmować, zwłaszcza, że jest coraz więcej treści, które nic nie wnoszą do życia ludzi, a tu mamy konkretne zadanie - mówi ks. Łukasz Romańczuk

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję